مرکز رشد شريف صفحه نخست

ساوا انرژى شريف

نام مدير عامل: محمدرضا محمدى
زمينه فعاليت: فناورى نانو
ايده محوری: ساخت سلول خورشيدى فعال شده با رنگ بر پايه Tio2

معرفی کوتاه

شركت ساوا انرژى شريف يك شركت دانش بنيان بوده كه به منظور رشد و توسعه فعاليتهاى مرتبط در حوزه نانوفناورى، بخصوص سلولهاى خورشيدى رنگدانه اى، شروع به فعاليت نموده است. محققان اين شركت گامى بزرگ در زمينه كاربردى سازى اين فناورى در داخل كشور برداشته اند. ما در ساوا انرژى شريف متعهد هستيم به عنوان همراه و همكار صادق صنايع مرتبط در حوزه نانوفناورى همواره تلاش كنيم با بهره گيرى از يافته هاى علمى بومى و تجربيات جهانى، يارى رسان مشتريان خود باشيم و با تأمين محصولات جانبى مورد نياز براى ساخت سلولهاى خورشيدى رنگدانه اى در جهت بهبود كمى و كيفى توليدات داخلى اين صنايع بكوشيم.

محصولات و خدمات

• سل هاى دى اكسيد تيتانيوم پايه آبى و الكلى حاوى نانوذرات با قطر 20 نانومتر در غلظتهاى مختلف
• انواع نانوپودرهاى دى اكسيد تيتانيوم خالص، دوفازى و دوپ شده با ساختارهاى كريستالى مختلف (آناتاز، روتايل و مخلوط اين دو)
• انواع خميرهاى دى اكسيد تيتانيوم (TiO2 paste) براى ساخت سلول خورشيدى
• محصولات جانبى سلولهاى خورشيدى نظير الكتروليت استاندارد، محلول رنگدانه، زيرلايه و غيره
• سلول خورشيدى رنگدانهاى با ابعاد و توانهاى مختلف

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 6 مهر 1392
ايميل: info@sharifgreenenergy.ir -- سايت: www.SharifGreenEnergy.ir