مرکز رشد شريف صفحه نخست

پرگاس خودرو شريف

نام مدير عامل: حوريه مزدارانى
زمينه فعاليت: مكاترونيك
ايده محوری: طراحى و ساخت اجزاء‌ خودروى هيبريد الكتريكى

معرفی کوتاه

شركت پرگاس خودرو شريف در سال 1390، پس از چندين سال فعاليت در زمينه ساخت سيستم¬هاى مكاترونيكى و تجهيزات قواى محركه خودرو، توسط جمعى از پژوهشگران جوان و با هدف ارتقاء سطح دانش فنى كشور در زمينه خودروهاى الكتريكى و هيبريد الكتريكى- بنزينى تأسيس شده است. فعاليت اصلى اين شركت كسب دانش فنى اجزا مختلف يك خودرو هيبريد الكتريكى و انتقال اين دانش فنى به شركت¬هاى خودروسازى داخلى است.

محصولات و خدمات

• انجام تحقيقات كاربردى در حوزه سيستم هاى قواى محركه خودرو
• طراحى و ساخت مجموعه قطعات الحاقى خودروى هيبريد الكتريكى
• طراحى و ساخت تجهيزات جانبى قواى محركه خودرو
• بهينه سازى موتورهاى الكتريكى و بومى سازى دانش فنى ساخت موتورهاى الكتريكى
• توليد پكيج هاى باترى با راندمان بالا به منظور استفاده در خودروهاى الكتريكى و هيبريد الكتريكى- بنزينى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد:‌ 8 آذر 1393
تلفن: 9-66087618 -- فاكس: 66087618
ايميل: pergas_khodro@yahoo.com