مرکز رشد شريف صفحه نخست

فناوران سامانه‌هاى راهبردى شريف

نام مدير عامل: احسان فدائيان
زمينه فعاليت: هوا فضا
ايده محوری: طراحى و ساخت سامانه‌هاى هوافضايى در زمينه داده‌بردارى و سنجش از راه دور

معرفی کوتاه

شركت فناوران سامانه‌هاى راهبردى شريف در زمينه سامانه هاى پيشرفته مهندسى در حوزه مكاترونيك و هوافضا فعاليت مى نمايد و تاكنون توانسته است با بكارگيرى نيروهاى زبده و متخصص، خدمات و محصولات متنوعى در اين دو حوزه‌ ارائه نمايد. اين حيطه از فناورى‌ها علاوه بر اينكه بازار نوپا و قابل توجهى در داخل كشور دارد، به دليل كاربرد تكنولوژى هاى پيشرفته در آن، بستر مناسبى را جهت توليد ملى نيازمنديهاى داخل و نيز صادرات خدمات و محصولات فراهم ساخته است.

محصولات و خدمات

• طراحى و ساخت محصولات پيشرفته در حوزه مكاترونيك
• عرضه محصولات كاربردى در حوزه الكترونيك و كنترل با برند RealSim
• طراحى و پياده سازى سامانه هاى مكاترونيكى در صنايع نفت و گاز
• طراحى و ساخت انواع زيرسامانه ها درحوزه هوافضا
• ساخت تجهيزات آزمايشگاهى براى مراكز علمى و تحقيقاتى
• تحليل سامانه هاى مهندسى و ارائه راهكارهاى بهينه سازى
• مدل سازى و شبيه سازى پيشرفته انواع سامانه هاى مهندسى
• توليد نرم افزار و سخت افزارهاى كاربردى مرتبط
• ارائه خدمات مشاوره و آموزش تخصصى در حوزه هوافضا و مكاترونيك

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 14 مرداد 1394
سايت: http://fanavaran-sharif.ir
ايميل: info@fanavaran-sharif.ir