مرکز رشد شريف صفحه نخست

آموزش الكترونيك فراگير شريف

نام مدير عامل: محمدرضا اكبرى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: طراحى و توليد نرم افزار كتابخانه الكترونيك دانشگاهى (كاد)

معرفی کوتاه

شركت آموزش الكترونيك فراگير شريف از نوع سهامى خاص به مديرعاملى جناب آقاى محمد رضا اكبرى در تاريخ 29 مرداد 1381 به شماره 191001 ثبت شده است. اين شركت در سال 1384 با ايده محورى طراحى و توليد نرم افزار كتابخانه الكترونيك دانشگاهى (كاد)، در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف مستقر شد. محصول شركت در زمان استقرار در مركز، نرم افزار كاد (كتابخانه الكترونيك دانشگاهى) در 14 رشته مى باشد.

محصولات و خدمات

- طراحى و توليد نرم افزار كتابخانه الكترونيك دانشگاهى (كاد) براى رشته هاى دانشگاهى
- طراحى و توليد نرم افزار مديريت آرشيو ديجيتال (ماد)
- برگزارى دوره هاى آموزش الكترونيك
- توليد محتواى الكترونيك
- توليد نرم افزارهاى سفارش مشترى و طراحى سايت

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 1 خرداد 1387
www.sharif-elearning.ir
info@sharif-elearning.ir