مرکز رشد شريف صفحه نخست

نانو سيستم هاى مدار مجتمع امين خصوصى

نام مدير عامل: سيد مجتبى عطاردى
زمينه فعاليت: الكترونيك و سخت افزار
ايده محوری: طراحى و ساخت مدارهاى مجتمع و كارت هوشمند(تراشه و سيستم عامل)

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.