مرکز رشد شريف صفحه نخست

راد ياوران سروش

نام مدير عامل: على شفيعيون
زمينه فعاليت: سازه هاى نوين
ايده محوری: توليد محصولات سازه‌اى با استفاده از نانو كامپوزيت سيمانى

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.