مرکز رشد شريف صفحه نخست

برخى حمايت‌هاى معطوف به توسعه، رشد و ارتقاى واحدهاى فناورى

1)     فضای کاری

- تامین فضای کاری اداری و کمک به تجهیز اولیه آن

- بهره‌مندی از اینترنت دانشگاه

- ارائه خدمات رفاهی و نظافت عمومی فضاهای فیزیکی

- پرداخت هزینه‌های انرژی مصرفی و تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و منصوبات مربوطه

- بهره‌مندی از سالن کنفرانس

2)     آموزش و مشاوره

- برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه مدیریت کسب و کار

- ارایه مشاوره‌های حقوقی، مدیریتی و تجاری‌سازی

- ارزیابی عملکرد و عارضه‌یابی واحدها

3)     تبلیغات و بازاریابی

- ارایه دستاوردهای واحدهای فناور در نمایشگاههای ملی

- معرفی واحدهای فناور در سایت مرکز رشد و رسانه‌های مکتوب

- نشر اخبار موفقیت واحدهای فناور در دانشگاه و رسانه های عمومی

- صدور گواهی و معرفی‌نامه در صورت درخواست واحد فناور

4)     کمک به دریافت تسهیلات مالی

- اطلاع‌رسانی تسهیلات قابل دریافت از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان

- تأمین اعتبار خدماتی و اعتبار فناوری متناسب با عملکرد واحد فناور به میزان تخصیص منابع

5)     اطلاع‌رسانی

- اطلاع‌رسانی نیازمندیهای صنعت به واحدهای فناور و تسهیل‌گری ارتباط آنها

- اطلاع‌رسانی رویدادهای علمی، پژوهشی و فناوری