مرکز رشد شريف صفحه نخست

مراحل و زمانبندى پذيرش

• مطالعه دقيق شرايط پذيرش و در صورت احراز شرايط، آماده كردن اطلاعات مربوط به گروه كارى، ايده محورى و اطلاعات شركت

• تكميل فرم آنلاين تقاضاى پذيرش

• برگزارى جلسه مصاحبه جهت آشنايى با ايده محورى و گروه كارى

• تدوین طرح طرح كسب و كار و تحویل نسخه چاپی به دفتر مرکز رشد

• ارزيابى طرح كسب و كار توسط كميته پذيرش مركز رشد

• تشکیل جلسه مشاوره (در صورت لزوم) برای تبیین نواقص و یا اشکالات طرح کسب و کار

• تصحیح و تکمیل طرح کسب و کار توسط متقاضى

• برگزارى جلسه دفاع از ايده محورى و طرح كسب و كار

• ارايه مدارك و مستندات لازم و عقد قرارداد استقرار در مركز رشد

نکته مهم: بعد از تكميل فرم تقاضاى پذيرش به صورت آنلاين، مراحل بعدى از طريق ایمیل و پيام (در پروفایل متقاضى بر روی سایت) اعلام مى شود. احتمال دارد ایمیل به پوشه اسپم، هرزنامه و ...  وارد شود که نیاز است متقاضیان این موارد را به دقت بررسی فرمایند.