مرکز رشد شريف صفحه نخست
مجموعه عکس
دورهمى واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف شهريور 97

حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش، فناورى و فن‌بازار 95

حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش و فناورى كشور 94

نمايشگاه دستاوردهاى خانواده فناورى دانشگاه صنعتى شريف آبان 94

آيين پايانى هفتمين جشنواره سراسرى كارآفرينى و توسعه كسب و كار شريف آذر 94

جشنواره شكوفايى اختراعات استان تهران و البرز (رويش) بهمن 93

حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش و فناورى كشور 93

آيين پايانى ششمين جشنواره سراسرى كارآفرينى و توسعه كسب و كار شريف آذر 93

نمايشگاه دستاوردهاى ملى و منطقه‌اى پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد آبان 93

گشايش نمايشگاه دستاوردهاى شركت هاى دانش بنيان دانشگاه صنعتى شريف ارديبهشت 93

افتتاح مجتمع خدمات فناورى دانشگاه صنعتى شريف و تقدير از پژوهشگران و فناوران برتر سال 92

آيين پايانى پنجمين جشنواره كارآفرينى و توسعه‌ى كسب‌وكار شريف

حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش و فناورى كشور 92

حضور شركت‌هاى مركز رشد دانشگاه شريف در چهارمين جشنواره و نمايشگاه علم تا عمل 92

فضاى فيزيكى و ساختمان‌هاى مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

مجتمع فناورى دانشگاه صنعتى شريف

دانشگاه صنعتى شريف

محصولات واحدهاى فناور مركز رشد