مرکز رشد شريف صفحه نخست
مركز رشد شريف
دوره آموزشى «آشنايى با نظام حقوقى اسناد تجارى» در مركز رشد پارك شريف برگزار شد

1398/06/23
ظرفيت مراكز رشد براى شركت‌هاى بزرگ كشور تبيين شود

1398/06/12
۱۱ شركت‌ فناور براى توسعه دانشگاه پيشگام شدند

1398/06/10
تسليت به مناسب درگذشت هم بنيانگذار شركت امواج پردا (شركت رشد يافته مركز)

1398/05/28
برترى شركت مركز رشد پارك شريف در جشنواره ملى فناورى اطلاعات و ارتباطات

1398/05/01
مصاحبه رئيس پارك شريف در مورد «نقش پارك‌هاى علم و فناورى در رونق توليد»

1398/04/19
بازديد وزير امور اجتماعى و كار سوريه از مركز فناورى هاى هوشمند شهرى

1398/04/19
برگزارى اولين دورهمى مركز فناورى هاى هوشمند شهرى

1398/04/03
افتتاح مركز فناورى هاى هوشمند شهرى توسط شهردار تهران

1398/03/12
برگزارى هفتمين جلسه دورهمى (ساعت چاى) در مركز رشد پارك علم و فناورى شريف

1397/12/12
اولين جلسه راهبرى مركز فناورى هاى هوشمند شهرى

1397/12/04
آگاهى از جزئيات سفر دانش آموزان با سرويس مدارس در سامانه ى پاندا

1397/11/24
ششمين جلسه دورهمى (ساعت چاى) در مركز رشد پارك علم و فناورى شريف

1397/11/16
فراخوان پذيرش شركت هاى فناور نوپا در حوزه فناورى‌هاى شهرى

1397/11/16
فراخوان جذب كارآفرينان و ايده پردازان در حوزه فناورى‌هاى شهرى

1397/11/07
پنجمين جلسه دورهمى (ساعت چاى) در مركز رشد پارك علم و فناورى شريف

1397/10/19
مدير جديد مركز رشد پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شريف معرفى شد

1397/10/19
برگزارى دوره «آشنايى با قرارداد حفظ محرمانگى» در مركز رشد پارك علم و فناورى شريف

1397/10/10
چهارمين جلسه دورهمى (ساعت چاى) در مركز رشد پارك علم و فناورى شريف

1397/09/18
حضور مركز رشد شريف در نمايشگاه و مسابقه چالش نوآورى تهران هوشمند

1397/09/17
برگزارى دوره «جذب سرمايه براى كسب و كار» در مركز رشد پارك علم و فناورى شريف

1397/09/11
سومين جلسه دورهمى (ساعت چاى) در مركز رشد پارك علم و فناورى شريف

1397/08/15
برگزارى دوره «تكاليف كارفرمايان در قبال سازمان تأمين اجتماعى» در مركز رشد شريف

1397/07/14
نشست مشترك ستاد سلول هاى بنيادى و مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1397/07/11
دومين جلسه دورهمى واحدهاى فناور در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1397/07/04
برگزارى دوره آموزشى «آيين تنظيم قراردادهاى تجارى» در مركز رشد دانشگاه ‌شريف

1397/06/26
برگزارى جلسه دورهمى واحدهاى فناور در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1397/06/06
نشست «مديريت كسب و كار در شرايط اقتصادى روز» در مركز رشد دانشگاه شريف

1397/05/30
برگزارى دوره آموزشى «تجزيه و تحليل صورت هاى مالى» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1397/05/18
حضور مركز رشد دانشگاه شريف در بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللى الكامپ

1397/05/06
دوره آموزشى «ارزيابى و برنامه‌هاى حمايتى شركت‌هاى دانش‌بنيان » در مركز رشد شريف

1397/04/30
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و تكاليف مالياتى» در مركز رشد دانشگاه شريف

1397/04/06
دورهمى واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه شريف به همراه ضيافت افطار

1397/03/12
برگزارى دوره آموزشى «مديريت كسب وكارهاى كوچك و نوپا» در مركز رشد دانشگاه شريف

1397/03/05
برگزارى دوره آموزشى «اصول هدف‌گذارى در مديريت كسب و كار» در مركز رشد شريف

1397/02/08
برگزارى كارگاه آموزشى «اصول تنظيم و انعقاد قرارداد كار» در مركز رشد دانشگاه شريف

1396/11/29
جلوگيرى ازنفوذ امواج به منزل با رنگ و برچسب نانويى شركت سلامت سينا

1396/11/24
تعطيلى مركز رشد دانشگاه شريف در روز دوشنبه 9 بهمن 1396

1396/11/08
رونمايى از دو سامانه دانش‌بنيان دانشگاه شريف در نمايشگاه گردشگرى و صنايع وابسته

1396/11/04
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با بيمه قراردادهاى پيمانكارى» در مركز رشد دانشگاه شريف

1396/10/13
ساخت دستگاه چاپ سه بعدى بافت‌هاى بدن توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتى شريف

1396/09/26
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قانون كار» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1396/09/26
كتاب «نگاهى به كارنامه دانشگاه شريف در اكوسيستم كارآفرينى» منتشر شد

1396/09/07
دوره آموزشى «مديريت منابع انسانى با تأكيد بر انگيزش و نگهداشت» در مركز رشد شريف

1396/08/30
فراخوان پذيرش واحدهاى فناور در حوزه فناورى‌هاى توانبخشى و تجهيزات پزشكى

1396/08/02
دوره آموزشى «ارزيابى و برنامه‌هاى حمايتى شركت‌هاى دانش‌بنيان » در مركز رشد شريف

1396/07/25
پارسا پليمر شريف برترين شركت فناور در جشنواره ى برترين‌هاى فنارى نانو

1396/07/16
برگزارى كارگاه آموزشى «آشنايى‌ با نظام حقوقى اسناد تجارى» در مركز رشد شريف

1396/06/28
برگزارى دوره آموزشى «توسعه مهارت‌هاى فروش» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1396/05/25
طراحى سامانه "پايش گرد و غبار و ريزگردها" توسط پژوهشگران مركز رشد دانشگاه شريف

1396/04/27
برگزارى دوره آموزشى «نكات كليدى مالياتى» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1396/04/17
برگزارى دوره آموزشى‌«تجارى‌سازى فناورى‌هاى پيشرفته»‌ در مركز رشد دانشگاه شريف

1396/03/07
آغاز به كار سومين نمايشگاه خانواده فناورى شريف و اقتصاد دانش بنيان

1396/03/02
برگزارى دوره آموزشى «اصول و فنون مذاكره» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1396/02/13
امضاى تفاهم نامه همكارى دانشگاه شريف و دانشگاه UM مالزى در مركز رشد

1396/01/23
برگزارى دوره آموزشى «روابط عمومى تجارى» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1395/12/14
برگزارى دوره آموزشى «ارزيابى متوازن (BSC)» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1395/12/04
طراحى و راه اندازى سامانه ژئوپورتال تالاب هاى كشور توسط محققين دانشگاه شريف

1395/11/17
مدير جديد مركز رشد و كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف معرفى شد

1395/11/12
برگزارى دوره آموزشى «ديجيتال ماركتينگ براى مديران كسب و كار» در مركز رشد شريف

1395/11/03
تقدير ويژه از مدير مركز رشد و كارآفرينى در مراسم برترين‌‌هاى دانشگاه صنعتى شريف

1395/10/11
تقدير از واحد فناور برگزيده مركز رشد در مراسم برترين‌‌هاى دانشگاه صنعتى شريف

1395/10/11
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با بيمه تأمين اجتماعى» در مركز رشد دانشگاه شريف

1395/10/06
حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در هفدهمين نمايشگاه پژوهش و فناورى كشور

1395/09/29
برگزارى دوره آموزشى «مديريت توسعه محصول» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1395/09/01
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين‌ و مقررات قانون كار» در مركز رشددانشگاه شريف

1395/08/01
شريفى‌هايى كه سالانه ۴۰ ميليارد تومان فروش دارند

1395/07/25
ساخت افزونه مقايسه قيمت محصولات فروشگاه‌هاى آنلاين ايرانى

1395/07/10
برگزارى دوره آموزشى «مطالعات و تحقيقات بازار» در مركز رشد دانشگاه شريف

1395/06/20
برگزارى دوره آموزشى «آيين تنظيم قراردادهاى تجارى» در مركز رشد دانشگاه ‌شريف

1395/05/17
مدير مركز رشد و كارآفرينى شريف: ۵ عامل شكست و موفقيت‌ شركت‌هاى دانش بنيان

1395/05/13
فراخوان هشتمين جشنواره سراسرى كارآفرينى و توسعه كسب و كار شريف

1395/05/11
پيشرفت خودباورى‌ و شكوفايى‌ ايده‌هاى‌ دانشگاهى باشتاب‌ بيش‌تر

1395/05/05
برگزارى دوره آموزشى «مسئوليتهاى حقوقى مديران شركتهاى تجارى» در مركز رشدشريف

1395/05/02
تحقق روياى راه رفتن دوباره با طراحى رباتى در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1395/05/02
از صفر تا صد ترب؛ استارتاپى از دل دانشگاه

1395/04/27
برگزارى دوره آموزشى «مهارت‌هاى مالياتى» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1395/03/17
برگزارى دوره آموزشى «مديريت كسب و كارهاى كوچك» در مركز رشد دانشگاه شريف

1395/02/15
پنجمين رويداد استارتاپ تريگر با موضوع تكنولوژى مالى در دانشگاه شريف

1395/02/05
بازديد هيئتى اسپانيايى از دانشگاه شريف و مركز شتابدهنده شريف

1395/02/01
برگزارى دوره آموزشى «ديجيتال ماركتينگ براى مديران كسب و كار» در مركز رشد شريف

1394/12/22
حضور شركت آرمان گيتى راى در نهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى و سفر كيش

1394/12/16
بازديد رئيس سازمان محيط زيست از شركت توسعه سلامت سينا در نمايشگاه محيط زيست

1394/12/11
برگزارى دوره آموزشى‌«تجارى‌سازى فناورى‌هاى پيشرفته»‌ در مركز رشد دانشگاه شريف

1394/12/01
رونمايى از سامانه تبديل فايل گفتار فارسى به نوشتار بيانات رهبر معظم انقلاب

1394/11/28
استقرار هفت واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

1394/11/05
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات بيمه تأمين اجتماعى» در مركز رشد

1394/10/30
تقدير از فناوران برتر مركز رشد و كارآفرينى در مراسم هفته پژوهش دانشگاه شريف

1394/10/22
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين‌ و مقررات قانون كار» در مركز رشددانشگاه شريف

1394/10/07
حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در شانزدهمين نمايشگاه پژوهش و فناورى كشور

1394/09/24
برگزارى كارگاه آموزشى «اصول حرفه‌اى نگارش پتنت و روند ثبت آن» در مركز رشد شريف

1394/08/30
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با امور بانكى اسناد تجارى» در مركز رشد شريف

1394/08/12
برگزارى كارگاه آموزشى «آشنايى‌ با اسناد تجارى (با تاكيد بر چك)» در مركز رشد شريف

1394/07/22
برگزارى كارگاه آموزشى «آشنايى‌ با نظام حقوقى اسناد تجارى» در مركز رشد شريف

1394/07/22
تمديد مهلت ارسال طرح به هفتمين جشنواره كارآفرينى و توسعه كسب و كار شريف

1394/07/08
برگزارى نشست "مسير آينده من..." ويژه ورودى‌هاى جديد توسط مركز كارآفرينى شريف

1394/06/31
نسخه برخط رايگان تايپ گفتار فارسى توسط شركت دانش بنيان دانشگاه شريف رونمايى شد

1394/06/28
برگزارى دوره آموزشى «برنامه ريزى و تحقيق بازاريابى» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1394/06/14
طراحى و ساخت دستگاه اكسيژن ساز خانگى توسط واحد فناور مركز رشد شريف

1394/06/09
سومين استارتاپ تريگر دانشگاه صنعتى شريف با اعلام برترين‌ها به كار خود پايان داد

1394/06/01
حضور واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه شريف در دومين فن بازار تخصصى مديريت شهرى

1394/05/31
برگزارى كارگاه آموزشى «نوآورى و خلق مدل كسب و كار» در مركز رشد دانشگاه شريف

1394/05/28
آغاز بكار سومين "استارتاپ تريگر" دانشگاه شريف در دو بخش IT/ICT و تجهيزات پزشكى

1394/05/25
استقرار 13 واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

1394/05/12
طراحى و ساخت ياتاقان هاى توربوماشين هاى دور بالا توسط كارنو ايده آل آرمان

1394/03/26
حضور واحد فناور مركز رشد دانشگاه شريف در جشنواره فناورى هاى آب، خاك و محيط زيست

1394/03/25
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى شركت‌ها» در مركز رشد شريف

1394/03/25
دومين استارتاپ تريگر شريف با اعلام برترين‌ها به كار خود پايان داد

1394/03/05
برگزارى دهمين نشست كافه كارآفرينى با همكارى مركز رشد و كارآفرينى دانشگاه شريف

1394/03/04
درگذشت مهندس كوزه چى فعال اقتصادى و مدرس دوره هاى مالى و سرمايه‌گذارى

1394/03/04
حضور واحدهاى فناور مركز رشدشريف در نمايشگا‌ه‌تجهيزات و موادآزمايشگاهى ساخت‌ايران

1394/02/27
درخشش استارتاپ هاى دانشگاه صنعتى شريف در يازدهمين جشنواره شيخ بهايى

1394/02/22
برگزارى دوره آموزشى «حسابدارى و مديريت مالى براى مديران» در مركز رشد شريف

1394/02/15
نشست ليزينگ محصولات دانش بنيان و تشريح بازار دارايى فكرى كشور در مركز رشد

1393/12/25
حضور واحد فناور مستقر در مركز رشد شريف در نمايشگاه دستاوردهاى نانو بيت رهبرى

1393/12/25
امكان حضور شركت راستى پويان كارآفرينى شريف در جشنواره كارآفرينى پل آلمان (IBridge)

1393/12/24
حضور واحد فناور مركز رشد دانشگاه شريف در پنجمين جشنواره و نمايشگاه «علم تا عمل»

1393/12/06
همكارى شركت مديريت پروژه هاى توربين اركان ايرانيان در زمينه ارتقاء توربين گاز كلاس 4 مگاوات

1393/11/29
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات بيمه تأمين اجتماعى» در مركز رشد

1393/11/29
حضور مركز رشد و كارآفرينى دانشگاه شريف در جشنواره اختراعات استان تهران و البرز

1393/11/12
نشست مديران واحدهاى فناور مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

1393/11/07
برگزارى دوره آموزشى «آيين تنظيم قراردادهاى تجارى» در مركز رشد دانشگاه ‌شريف

1393/10/28
توليد دستگاه بومى تقويت‌ كننده آنتن موبايل توسط فن‌ آفرينان مركز رشد دانشگاه شريف

1393/10/10
همكارى واحد فناور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در پروژه باغ كتاب تهران

1393/10/10
همكارى محققان مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف با موزه دفاع مقدس شهردارى تهران

1393/10/10
حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در پانزدهمين نمايشگاه پژوهش و فناورى كشور

1393/09/29
برگزارى دوره آموزشى «مديريت كسب و كارهاى كوچك» در مركز رشد دانشگاه شريف

1393/09/01
حضور مركز رشددانشگاه شريف در نمايشگاه دستاوردهاى دانش‌بنيان مجلس شوراى ‌اسلامى

1393/08/27
نصب و راه اندازى اولين توربوشارژر ساخت داخل توسط واحد رشد يافته مركز رشد شريف

1393/08/25
استقرار ده واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

1393/08/06
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين‌ و مقررات قانون كار» در مركز رشد دانشگاه شريف

1393/07/30
برگزارى دوره آموزشى «مديريت فروش» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1393/07/29
فراخوان مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در مورد پذيرش در مركز تحقيقات موفقيان

1393/05/21
نشست مديران واحدهاى فناور مركز رشد با مدير عامل صندوق پژوهش و فناورى شريف

1393/04/11
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى شركت‌ها» در مركز رشد شريف

1393/04/03
برگزارى دوره آموزشى «اصول و فنون مذاكره» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1393/03/10
ساخت و توليد نسل جديد كنتورهاى هوشمند گاز/دقت اندازه گيرى و كاهش مصرف گاز

1393/03/05
گشايش نخستين نمايشگاه دستاوردهاى شركت‌هاى دانش‌بنيان دانشگاه صنعتى شريف

1393/02/31
نمايشگاه شركت‌هاى دانش‌بنيان در راستاى برنامه دانشگاه و اقتصاد دانش‌بنيان است

1393/02/31
رونمايى از اولين توربوشارژر كاملاً بومى ساخت شركت رشد‌ يافته مركز رشد شريف

1393/02/31
حضور واحدهاى فناور مركز رشد شريف در دومين نمايشگاه تجهيزات ساخت ايران

1393/02/09
استقرار پنج واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

1393/02/01
دانشگاه و اقتصاد دانش‌بنيان؛ نقش و جايگاه دانشگاه شريف در اقتصاد دانش‌بنيان

1393/01/18
برگزارى اولين جشنواره كيمياگرى جابربن حيان در دانشگاه صنعتى شريف

1392/12/12
برگزارى دوره آموزشى «آيين تنظيم قراردادهاى تجارى» در مركز رشد دانشگاه ‌شريف

1392/12/07
حضور سه شركت دانش بنيان مركز رشد در نمايشگاه هشتمين جشنواره مكانيك شريف

1392/12/06
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با اسناد تجارى » در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1392/11/07
شركت رشد يافته مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف به عنوان واحد فناور برتر دانشگاه

1392/10/22
برگزارى آيين پايانى پنجمين جشنواره سراسرى كارآفرينى و توسعه كسب و كار شريف

1392/09/30
حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش و فناورى كشور

1392/09/25
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات قانون كار» در مركز رشد دانشگاه

1392/09/23
استقرار نه واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

1392/09/09
ساخت پهپاد عمود پرواز / ايران در جمع 10 كشور برتر سازنده هواپيماى بدون سرنشين

1392/09/04
طرح واحد فناور مركز رشد شريف به عنوان طرح برگزيده كشورى جشنواره علم تا عمل

1392/08/28
حضور چهار شركت دانش‌بنيان مركز رشددانشگاه شريف در چهارمين جشنواره علم تا عمل

1392/08/13
حضور چهار شركت دانش‌بنيان مركز رشددانشگاه شريف در چهارمين جشنواره علم تا عمل

1392/08/13
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات بيمه تأمين اجتماعى» در مركز رشد

1392/08/11
بومى‌سازى دانش فنى بخشى از تجهيز تست توربين گاز توسط واحد فناور مركز رشد شريف

1392/07/02
تمديد زمان دريافت طرح‌هاى پنجمين جشنواره كارآفرينى و توسعه كسب و كار شريف

1392/06/19
استقرار دو واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

1392/05/29
بومى‌سازى دانش فنى و تعميرات اساسى كمپرسورهاى سانتريفيوژ در مركز رشد شريف

1392/04/23
برگزارى دوره آموزشى‌«تجارى‌سازى فناورى‌هاى پيشرفته»‌ در مركز رشد دانشگاه شريف

1392/04/18
توليد پوشش‌هاى نانويى جهت دفع آلودگى و ريزگردها توسط محققين دانشگاه صنعتى شريف

1392/04/16
آغاز به كار پنجمين جشنواره‌ى كارآفرينى و توسعه كسب و كار شريف

1392/04/01
توليد پليمرهاى نانو در صنعت پلاستيك و بسته بندى توسط محققان مركز رشد شريف

1392/04/01
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى شركت‌ها» در مركز رشد شريف

1392/03/29
ساخت سيستم توليد نانوذرات فلزى در خلأ توسط محققان مركز رشد دانشگاه صنعتى‌ شريف

1392/03/20
شرايط‌ و مراحل پذيرش هسته‌هاى پژوهش و‌ فناورى در بخش مجازى مركز رشد شريف

1392/03/11
برگزارى كارگاه آموزشى «هوش مالى مديران» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1392/03/06
اورهال و تعميرات اساسى روتور توربين گازى TB 5000 براى اولين بار در كشور

1392/03/05
اعمال پوشش نانو بر روى ضريح جديد امام حسين (ع) توسط محققان دانشگاه شريف

1391/12/06
برگزارى دوره آموزشى «آيين تنظيم قراردادهاى تجارى» در مركز رشد دانشگاه ‌شريف

1391/12/01
توليد پودر و خمير آلومينيوم توسط شركت رادين صنعت‌ شريف مستقر در مركز رشد‌ شريف

1391/11/23
حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در پنجمين جشنواره نوآورى و شكوفايى(سال 91)

1391/11/21
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با اسناد تجارى (چك و سفته)» در مركز رشد دانشگاه شريف

1391/11/01
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قانون تجارت» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1391/10/18
تجليل از فناوران و پژوهشگران برتر دانشگاه شريف و تقدير از شركت رشد يافته مركز رشد

1391/10/06
برگزيدگان نهايى جشنواره كسب و كار شريف و كسب مقام توسط واحد فناور مركز رشد

1391/10/03
طراحى،مهندسى و ساخت برنر و دستگاه تست برنر توربين گازى راستون براى اولين در كشور

1391/10/03
انتخاب فناور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف به عنوان فناور برتر كشور

1391/10/02
آيين پايانى چهارمين جشنواره سراسرى «كارآفرينى و توسعه كسب و كار شريف»

1391/09/13
برگزارى دوره آموزشى«آشنايى با قوانين كار و تأمين اجتماعى»در مركز رشد دانشگاه شريف

1391/09/08
استقرار دو واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

1391/09/06
دستگاه هموژنايزر التراسونيك توسط محققان مركز رشد دانشگاه شريف طراحى و توليد شد

1391/08/30
خروج موفقيت‌آميز چهار واحد فناور از مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه‌صنعتى‌شريف

1391/08/29
برگزارى دوره‌ آموزشى«حقوق مالكيت فكرى و قرارداد ليسانس فناورى»در مركز رشد شريف

1391/07/26
بهره‌بردارى از سامانه رتبه‌بندى شركت‌هاى دانش‌بنيان با معرفى شركت پارسا پليمر شريف

1391/07/23
حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف و واحدهاى فناور در پنجمين نمايشگاه فناورى نانو

1391/07/18
برگزارى كارگاه آموزشى«مديريت رشد كسب وكارهاى نوپا»در مركز رشد دانشگاه شريف

1391/07/01
استقرار 5 واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

1391/05/23
برگزارى كارگاه آموزشى «ساختار و روش‌هاى تأمين منابع مالى» در مركز رشد شريف

1391/05/02
نشست مدير مركز رشد و كارآفرينى دانشگاه با دانشجويان دانشگاه صنعتى شريف

1391/04/25
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با ماليات مستقيم و ارزش افزوده» در مركز رشد شريف

1391/04/10
خروج موفقيت‌آميز سه واحد فناور از مركز رشدفناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

1391/03/07
توليد تعليق شكن بيولوژيك توسط فن آفرينان مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1391/02/24
برگزارى كارگاه آموزشى «مديريت كسب و كارهاى كوچك» در مركز رشد دانشگاه شريف

1391/02/16
برگزارى دوره آموزشى «مديريت بازاريابى» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1391/01/16
حضور مركز رشد شريف و واحدهاى فناور درنمايشگاه ششمين جشنواره صنعتى مكانيك‌ شريف

1390/12/10
تقدير از شركت صنايع الكترونيك شريف تراشه به عنوان شركت دانش بنيان برتر

1390/10/07
تصويب خط اعتبارى 100 ميليارد ريالى به صندوق پژوهش و فناورى توسعه صادرات شريف

1390/09/29
اعلام شرايط و مراحل پذيرش هسته‌هاى پژوهش و‌فناورى بخش مجازى مركز رشد شريف

1390/09/13
حضور مركز رشد دانشگاه شريف در كنفرانس بين‌المللى پارك‌هاى علم و فناورى 2011

1390/09/08
بررسى تعاملات مالى بين دانشگاه صنعتى شريف و بانك توسعه صادرات ايران

1390/09/06
حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف و واحدهاى فناور در چهارمين نمايشگاه فناورى نانو

1390/07/23
برگزارى سمينار بازسازى پره‌هاى توربين‌هاى گازي توسط واحد فناور مركز رشد شريف

1390/07/23
آغاز به كار چهارمين دوره جشنواره كارآفرينى و توسعه كسب و كار شريف

1390/07/19
افتتاح پايگاه شركت‌هاى دانش‌بنيان در پرديس بين المللى دانشگاه شريف در جزيره كيش

1390/07/10
برگزارى سومين كارگاه الكترونيكى‌سازى نشريات علمى در دانشگاه صنعتى شريف

1390/06/29
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با مقررات صادرات و واردات» در مركز رشد دانشگاه شريف

1390/06/20
استقرار 5 واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

1390/06/12
طراحى و پياده‌سازى سامانه يكپارچه مديريت نشريات علمى«سيناوب»در دانشگاه شريف

1390/04/27
مجمع عمومى صندوق پژوهش و فناورى توسعه صادرات و فناورى شريف برگزار مى‌شود

1390/04/08
استقرار 2 واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

1390/04/04
برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى شركت‌ها» در مركز رشد شريف

1390/04/01
جلسه آشنايى‌ واحدهاى‌ فناور‌ مركز‌ رشد ‌با پژوهشكده مهندسى‌ پزشكى‌ دانشگاه شريف

1390/03/31
كسب رتبه سوم در هفتمين جشنواره شيخ بهايى توسط واحد رشد يافته مركز رشد شريف

1390/03/29
وجود نهاد مالى ويژه و بازاريابى و تجارى سازى دو نياز عمده كسب و كار دانش بنيان

1390/03/17
طراحى و ساخت موتور و ژنراتورهاى PMSM توسط محققان مركز رشد دانشگاه شريف

1390/03/02
آغاز به كار سامانه پذيرش آنلاين واحدهاى فناور در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1390/03/01
برگزارى كارگاه آموزشى‌«تجارى سازى فناورى‌هاى پيشرفته»‌در مركز رشد دانشگاه شريف

1390/02/27
دستيابى به دانش فنى بازسازى پره‌ها و قطعات مسير داغ توربين گازى صنايع نفتى

1390/02/13
بازديد مقام معظم رهبرى از نمايشگاه فناورى‌هاى راهبردى/طرح دانشگاه شريف‌درنمايشگاه

1389/12/24
برگزارى جلسه معرفى تجارب شركت‌هاى موفق در صادرات و بازاريابى در مركز رشد شريف

1389/12/03
حضور واحد فناور ليان پيشرو خليج فارس در نمايشگاه فناورى هاى پيشرفته ايران در سوريه

1389/11/30
ارايه طرح «سيستم فريب رادارى» توسط محققان مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1389/11/24
حضور مركز رشد دانشگاه شريف در نمايشگاه نوآورى و شكوفايى فجر انقلاب اسلامى ايران

1389/11/23
ساخت نانوكامپوزيت ضدخش‌با‌كاربرد در‌صنعت خودروسازى توسط فن‌آفرينان دانشگاه شريف

1389/10/21
انتخاب مركز رشد دانشگاه شريف به عنوان مركز رشد برتر كشور در تبديل علم به ثروت

1389/10/08
انتخاب ليان پيشرو خليج فارس از واحدهاى فناور مركز رشد شريف به عنوان طرح فناور برتر

1389/10/08
انتخاب مدير مركز رشد دانشگاه شريف به عنوان مدير برتر پژوهشى دانشگاه شريف

1389/10/08
برگزارى دوره آموزشى «تجارى سازى نتايج تحقيقات» در مركز رشد دانشگاه شريف

1389/09/29
استقرار 2 واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

1389/09/13
برگزارى جلسه آشنايى مديران واحدهاى فناور با تسهيلات صندوق حمايت از صنايع الكترونيك

1389/09/13
استقرار 2 واحد و يك هسته فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

1389/09/13
درآمد 15 ميليارد ريالى واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه از فروش محصولات نانويى

1389/08/17
كسب رتبه سوم جشنواره فناورى نانو توسط مركز رشد شريف در بخش ارزيابى مراكز رشد

1389/08/11
راه اندازى آزمايشى جامعه مجازى آموزشى «ليديس» توسط واحد فناور مركز رشد شريف

1389/08/09
حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در سومين نمايشگاه بين المللى فناورى نانو

1389/08/01
متخصصان مركز رشد دانشگاه شريف موفق به طراحى و ساخت كفش غواصى خودكار شدند

1389/07/19
ساخت نرم افزار مستندات آموزشى وزارت بهداشت توسط يكى از واحدهاى فناور مركز رشد شريف

1389/07/07
استقرار يكى از واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در پارك فناورى پرديس

1389/07/06
برگزارى سمينار «آشنايى با مقررات بانكى و قوانين چك و سفته» در مركز رشد

1389/07/05
استقرار 2 واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

1389/07/05
امضاى تفاهم نامه بين مركز رشد دانشگاه شريف و صندوق حمايت از توسعه الكترونيك

1389/06/09
مدير مركز رشد شريف:دانشگاه ارزش آفرين و ثروت ساز به جاى دانشگاه كارآفرين

1389/05/27
استقرار واحد فناور «مديريت انرژى نيك‌انديش آينده» در مركز رشد دانشگاه شريف

1389/04/29
برگزارى كارگاه آموزشى «مديريت مالى براى مديران غير مالى» در مركز رشد شريف

1389/04/27
بازديد علمى از شركت ليان پيشرو خليج فارس جهت استفاده از تجربيات كارآفرينان

1389/04/08
استقرار دو واحد فناور جديد در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1389/04/02
ليست محصولات نانويى كشور/ 2 محصول از واحدهاى فناور مركز رشد شريف

1389/03/03
صندوق پژوهش وفناورى غيردولتى توسعه صادرات شريف از وزرات علوم مجوزگرفت

1389/02/22
طراحى سامانه ثبت نام كارت الكترونيكى خريد كتاب توسط شريف پردازشگر شريف

1389/02/13
حضور واحد فناور ليان پيشرو خليج فارس در نمايشگاه نفت و گاز تهران

1389/02/04
استقرار هسته تحقيقاتى و مهندسى بركه تثبيت در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

1389/01/23
افزايش ساعت حضور واحدهاى فناور مركز رشد شريف در سال 1389

1389/01/22
افتخارى ديگر براى دانشگاه شريف/ 63 ميليارد ريال فروش محصول و عقد قرارداد

1388/12/18
حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در دومين جشنواره ملى نوآورى و شكوفايى

1388/11/28
دستيابى فناوران مستقر در مركز رشد شريف به دانش فنى گيربكس رباتيكيAMT

1388/08/12
فناوران مستقر در مركز رشد موفق به توليد باترى‌هاى پيشرفته ويزيوم با دوام بسيار بالا شدند

1388/08/02
بهينه سازى عملكرد توربين‌هاى گازى صنايع نفتى و نيروگاهى كشور توسط فناوران مركز رشد

1388/07/29
فروش بيست و پنج ميليارد ريالى محصولات واحدهاى فناور مركز رشد شريف در يكسال اخير

1388/07/28
طراحى و ساخت نرم افزار هوشمند تشخيص انباشتگى آهن در ديواره قلب و كبد

1388/06/11
نحوه خريد لوح آموزشى تدوين طرح كسب و كار

1388/02/19
لوح چندرسانه‌اى آموزش تدوين طرح كسب و كار

1387/11/02