مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «مسئوليتهاى حقوقى مديران شركتهاى تجارى» در مركز رشدشريف

عموم مدیران شرکت های تجاری از مسئولیت های حقوقی خود آگاهی ندارند و عدم شناخت صحیح نسبت به تکالیف و مسئولیت‌های حقوقی، مشکلات زیادی را برای مدیران به وجود می‌آورد تا جایی که برخی از این مشکلات باعث انحلال شرکت تجاری می شوند. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با مباحث حقوقی، دوره آموزشى «مسئولیتهای حقوقی مدیران شرکت‌های تجاری» را برگزار نمود.

 اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 6 ساعت در تاريخ 29 و 30 تیر 1395 برگزار شد.

 در اين دوره كه با ارائه آقاى حسین اقدامی، وکیل پایه یک دادگستری و مولف کتاب «مسئولیت های حقوقی مدیران شرکت های تجاری» انجام گرفت، مطالب در دو موضوع كلى مسئولیت های مدنی و مسئولیت های کیفری مطرح شد و مباحثى نظير: کلیات و مفاهیم مسئولیت مدنی، کلیات و مفاهیم مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی مدیران شرکت‌ها، مسئولیت کیفری مدیران شرکت‌ها، تخلفات و جرایم مدیران، مورد کاوی برخی مصادیق مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و ... مورد بحث قرار گرفت.