مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «مهارت‌هاى مالياتى» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى، يكى از نيازهاى اساسی شركت‌هاى خصوصى مى‌باشد كه عدم آگاهى درست و كاربردى از قوانين و روند اجرايى پرداخت ماليات، باعث بروز مشكلاتى در شركت‌ها مى‌شود. در اين ميان آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى كوچك و دانش بنيان با قوانين مالياتى امرى ضرورى است. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با مباحث مالياتى، دوره آموزشى «مهارت‌هاى مالياتى با تأكيد بر مباحث كاربردى» را برگزار کرد.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 8 ساعت در تاريخ 16 خرداد 1395 برگزار شد.

در اين دوره كه با ارائه آقاى حمید خادم، کارشناس ارشد حسابداری، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، مشاور و مدرس امور مالياتى، انجام گرفت، مطالب در سه موضوع كلى ماليات مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده و مالیات شرکت‌های دانش بنیان مطرح شد و مباحثى نظير: انواع ماليات‌هاى مستقيم، ماليات املاك، ماليات حقوق، ماليات عملكرد شركت‌ها، قوانين ماليات بر ارزش افزوده، نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده، معافيت‌هاى مالياتى، جرايم مالياتى، مراحل اجرايى حل اختلاف، نحوه پلمپ دفاتر، شرایط معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان و ... مطرح گرديد. در پايان دوره، به سؤالات مالياتى شركت كنندگان پاسخ داده شد.