مرکز رشد شريف صفحه نخست

بازديد هيئتى اسپانيايى از دانشگاه صنعتى شريف و مركز شتابدهنده شريف

چندتن از اعضای دانشگاه سانتیاگو دی کامپوستلا کشور اسپانیا با حضور در دانشگاه شریف از این دانشگاه بازدید کرده و با برخی از مسئولین دیداری دوستانه داشتند.

 به گزارش روابط عمومی؛ هیئتی متشکل از دکتر ویانو ری، ریاست دانشگاه سانتیاگو دی کامپوستلا و معاون بین الملل ایشان به همراه چند تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه از دانشگاه شریف بازدید کردند.
این هیئت ضمن حضور در دفتر ریاست دانشگاه، با دکتر موقر، مدیر امور بین الملل دانشگاه و چند تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه شریف گفتگویی دوستانه داشتند.
در ابتدای جلسه، دکتر موقر به اختصار به معرفی دانشگاه پرداخته و پس از آن، دانشگاه سانتیاگو دی کامپوستلا توسط رئیس آن معرفی شد. در ادامه و پس از معرفی اجمالی حاضرین در جلسه، بحث و بررسی پیرامون چگونگی انجام همکاری های مشترک ادامه یافت. در پایان این جلسه، اعضای این هیئت به بازدید از مرکز خدمات فناوری شریف و مرکز شتابدهنده شریف، دانشکده های شیمی و مهندسی کامپیوتر پرداخته و در خصوص راهکارهای گسترش همکاری با یکدیگر به بحث و تبادل نظر کردند.
شایان ذکر است؛ دانشگاه سانتیاگو دی کامپوستلا هماهنگ کننده طرح اراسموس مرحباست که در آن 5 دانشگاه ایرانی با 9 دانشگاه اروپایی به منظور افزایش همکاریهای علمی در زمینه تبادل دانشجو تفاهم نامه همکاری امضا کرده اند.