مرکز رشد شريف صفحه نخست

تقدير از فناوران برتر مركز رشد و كارآفرينى در مراسم هفته پژوهش دانشگاه شريف

مراسم تقدیر از پژوهشگران نمونه سال 94 با حضور جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور و جناب آقای دکتر فتوحی رییس محترم دانشگاه صنعتی شریف در سالن کهربا دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در این مراسم از فناوران برتر مركز رشد و كارآفرينى دانشگاه صنعتی شریف تقدیر به عمل آمد.

شرکت توسعه سامانه مانا رایکا به عنوان شرکت‌ برتر مستقر در مرکز رشد دانشگاه، دستگاه چگالی سنج هسته‌ای، طرح برتر برنامه تجاری سازی دانشجویی از مرکز کارآفرینی دانشگاه و تیم نواک به عنوان استارتاپ برتر شریف اکسلریتور، معرفی شدند.