مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين‌ و مقررات قانون كار» در مركز رشددانشگاه شريف

آشنايى با قوانين و مقررات قانون كار، يكى از مهم ترین نيازهاى شركت‌هاى دانش بنيان در حوزه قوانین و مقررات است كه عدم آگاهى درست و كاربردى از این قوانين و روند اجرايى آن، باعث بروز مشكلاتى در اينگونه شركت‌ها مى‌شود. آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى كوچك و دانش بنيان با حقوق كار مانع بروز مشكلات قانونى بين كارفرما و نیروی انسانی خواهد شد لذا شناخت اين قوانين امرى ضرورى است. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات قانون كار» را برگزار نمود.

اين دوره آموزشى مخصوص مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بوده كه به مدت 8 ساعت در تاريخ 28 آذر و 6 دی 1394 برگزار شد.

در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى اسماعيل ظريفى آزاد مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، مشاور و مدرس حقوق كار انجام شد مباحثى نظير: تعریف قرارداد كار، انواع قراردادهاى كار، اضافه‌كارى، ماموريت، مرخصى استحقاقى و بدون حقوق كاركنان، مديران و سهامداران شركت و شرايط آن، شرایط فسخ قرارداد، تعلیق قراردادکار، انحلال قرارداد کار، آیین نامه انضباطی و ... مطرح ‌شد.