مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى كارگاه آموزشى «اصول حرفه‌اى نگارش پتنت و روند ثبت آن» در مركز رشد شريف

يكى از زيرساخت‌هايى كه مى‌تواند ضامن موفقيت اقتصادى و فناورى شركت‌ها به خصوص شركت‌هاى دانش‌بنيان در عصر دانايى محورى باشد، توجه به حقوق مالكيت فكرى است. شركت‌ها با بهره گيرى از نظام مالكيت فكرى قادر خواهند بود تا چتر حقوقى كارآمدى براى فرايند خلق ايده تا صادرات فناورى و تجارى سازى خودشان فراهم آورند. در حقيقت ندانستن مباحث حقوق مالكيت فكرى براى شركت‌هاى دانش بنيان يك تهديد جدى و دانستن آنها به عنوان يك فرصت بزرگ خواهد بود. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، کارگاه آموزشى «اصول حرفه ای نگارش پتنت (حق اختراع) و روند ثبت آن» را برگزار نمود.

اين کارگاه آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 4 ساعت در تاريخ 26 آبان 1394 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار گرديد.

این کارگاه که با ارایه آقای دکتر حسن علم خواه مؤسس و عضو هیئت مدیره موسسه دارایی‌های فکری و فناوری مدرس و مؤلف دو کتاب در حوزه مالکیت‌های فکری و ثبت پتنت، انجام گرفت، موضوعاتى نظير: آشنايى با كليات حقوق مالكيت فكرى، مصاديق مالكيت فكرى، نهادهاى متولى مالكيت فكرى، تعريف پتنت (حق اختراع) و انواع آن، مراحل، نحوه و مدارك مورد نياز جهت ثبت اختراع داخلی و بین المللی، جستجوى اختراعات بين المللى و تحليل پتنت، انواع بانك‌هاى اطلاعات پتنت‌هاى ثبت شده دنيا و چگونگى استخراج متن آنها، اصول کلی در تدوین متن ادعانامه و توصیف اختراع، نظام طبقه بندی بین المللی اختراع و مطالعه پتنت، تحلیل پتنت و رصد فناوری، انواع قراردادهاى ليسانس فناورى و ... مورد بحث قرار گرفت.