مرکز رشد شريف صفحه نخست

بازديد علمى از شركت ليان پيشرو خليج فارس جهت استفاده از تجربيات كارآفرينان

يكى از روش‌هاى مهم در موفقيت كسب و كارهاى دانش بنيان استفاده از اندوخته‌ها و تجربيات كارآفرينان برتر در اين حوزه مى باشد. به همين منظور و در راستاى استفاده كاربردى از تجربيات كارآفرينان برتر دانشگاهى، مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف اقدام به برگزارى بازديد علمى از شركت ليان پيشرو خليج فارس نموده است.

شركت ليان پيشرو خليج فارس يكى از واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف مى باشد كه با هدف طراحى و ساخت ربات‌هاى زيرسطحى كه مورد نياز كشور مى‌باشد تشكيل گرديده و تلاش نموده است با جذب نخبگان در زمينه‌هاى مكانيك، الكترونيك، كامپيوتر، و مديريت، اقدام به طراحى و ساخت اين ربات‌ها براى اولين بار در ايران و حتى جهان نمايد.

اين بازديد در روز چهارشنبه 89/4/9 و يكشنبه 89/4/13 از ساعت 10 الى 12 با حضورى تعدادى از دانشجويان دانشگاه صنعتى شريف انجام شد. در اين بازديد مدير عامل شركت ليان پيشرو خليج فارس جناب آقاى مهندس فيوض به مراحل شكل گيرى شركت، فعاليت‌ها، مشكلات و موفقيت‌هاى شركت اشاره نموده و تجربيات خود را در اختيار دانشجويان قرار دادند.