مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «برنامه ريزى و تحقيق بازاريابى» در مركز رشد دانشگاه شريف

بازاريابى يكى از نيازهاى مهم و اساسى كسب و كارهاى كوچك و دانش بنيان است كه عدم آگاهى درست و كاربردى از بازاريابى، مشكلاتى را براى بقای كسب و كار بوجود خواهد آورد. جهت حفظ و ارتقای جایگاه کسب و کار در بازارهاى رقابتى در سطح ملى و جهانى، آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى دانش بنيان با مباحث بازاریابی به خصوص برنامه ریزی و تحقیق بازاريابى امرى ضرورى است. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «برنامه ریزی و تحقیق بازاریابی» را برگزار کرد.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 20 ساعت از تاريخ 1 شهریور تا 15 شهریور 1394 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار گرديد. اين دوره توسط جناب آقاى دكتر هومن عطار دارای مدرک دکتری (PHD) مدیریت و تئوری‌های سازمانی از دانشگاه مکواری استرالیا، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر و مدرس و مشاور در زمینه برنامه ریزی بازاریابی و مدیریت ریسک ارائه شد و موضوعاتى نظير: بازاریابی در دنیای غیرخطی و دائماً در حال تحول، تعریف جدید مشتری، رویکرد محصول محور و سیستم محور در بازاریابی، اصول بازاریابی، آنالیز رفتار مشتری، چگونگی جمع آوری داده در بازار ایران، دسته بندی مشتریان و ... مورد بحث قرار گرفت.