مرکز رشد شريف صفحه نخست

طراحى و ساخت دستگاه اكسيژن ساز خانگى توسط واحد فناور مركز رشد شريف

شرکت زیست تجهیز شریف بعنوان یکی از واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف موفق به ساخت دستگاه اکسیژن ساز خانگی با قابلیت خالص سازی اکسیژن از ۳۰ تا ۹۰ درصد شده است.

پیمان بخشنده نژاد، مدیر شرکت زیست تجهیزشریف در خصوص این طرح گفت: این واحد فناور موفق به ساخت دستگاه اکسیژن ساز خانگی شدند که این دستگاه اکسیژن را از محیط دریافت کرده و پس از جداسازی نیتروژن و سایر گازها، اکسیژن با درجه خلوص قابل تنظیم را تولید می کند.
وی با بیان اینکه این دستگاه قادر به خالص سازی ۳۰ تا ۹۰ درصدی اکسیژن در اندازه های ۶ تا ۱ لیتری است و قابل استفاده برای بیماران ریوی، وزشکاران و افرادی است که به دلیل آلودگی هوا دچار مشکلات تنفسی می شوند.


بخشنده نژاد با بیان اینکه دستگاه های اکسیژن پلاس نسبت به سایر نمونه های خارجی از قیمت کمتری برخوردار است، افزود: برای این دستگاه گوشی طراحی شده که با قرار گرفتن در مقابل بینی و یا دهان اکسیژن لازم به افراد منتقل می شود.
وی با اشاره به پدیده وارونگی هوا در فصول سرد سال در شهرهای بزرگ کشور افزود: در شهرهای بزرگ دنیا برای رفع مشکل افراد در زمان بروز آلودگی هوا ایستگاه های اکسیژن ایجاد شده که این دستگاه نیز می تواند در ایستگاه های اکسیژن شهرهای بزرگ کشور کاربرد داشته باشد.
وی تاکید کرد: دیگر قابلیت های این دستگاه چربی سوزی است زیرا ورود اکسیژن به بدن میزان سوخت و ساز افراد را افزایش می دهد.