مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه شريف در دومين فن بازار تخصصى مديريت شهرى

در جهت حمایت از توانمندی های داخلی و ایجاد فضایی مطلوب برای متخصصان ایران اسلامی به ویژه جوانان، شهرداری تهران با رویکرد ایجاد شبکه و برقراری ارتباط میان عرضه کنندگان فناوری های نوین و بهره برداری در حوزه مدیریت شهری و با هدف استفاده از توانمندی های شرکت های دانش بنیان داخلی در رفع نیازهای تکنولوژیک شهرداری ها و ترغیب مدیران حوزه مدیریت شهری به ارتباط و بهره مندی بیشتر از شرکت های فناور داخلی اقدام به برگزاری "دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری و نمایشگاه تکنولوژی های نوین شهری"از تاریخ 12 تا 14 مرداد ماه سال 1394 در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران نمود.

از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف، شرکت های "سپنتا پلیمر شریف" با ایده محوری "طراحى و ساخت ساختارها و توسعه فناورى‌هاى پليمرى و غشايى نوين تركيب" و "کاوه ربات صنعت شریف"با ایده محوری "طراحى و ساخت سيستم‌هاى رباتيك و اتوماسيون صنعتی" در این رویداد حضور داشته و محصولات فناورانه آنها در معرض بازدید عموم قرار گرفت.