مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى كارگاه آموزشى «نوآورى و خلق مدل كسب و كار» در مركز رشد دانشگاه شريف

یکی از نیازهای ضروری در عصر حاضر برای هر کسب و کاری شناخت دقیق مدل کسب و کار است. مدل کسب و کار کمک می کند تا به این سوال جواب دهیم که هر کسب و کاری چگونه فعالیت می‌کند و چه نیازی را در مشتریان حل می‌کند؟ مدل کسب و کار، اگر بخواهد موفق باشد، نیازمند شناخت بازار، درک مشتری، درک مفهوم ارزش و ارزش افزوده،‌ شناخت مفاهیم استراتژیک و … است. مدل کسب و کار،‌ بحثی ساده و سطحی نیست که در یک گفتگوی چند دقیقه‌ای، به سرانجام برسد و ماجرا تمام شود. گاه هفته‌ها طول می‌کشد تا جزییات یک مدل کسب و کار مشخص شود و ساعت‌ها زمان نیاز است تا یک مدل کسب و کار،‌ برای فرد دیگری به صورت دقیق و کامل شرح داده شود. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با مباحث مربوط به مدل کسب و کار، کارگاه آموزشى «نوآوری و خلق مدل کسب و کار» را برگزار نمود.

اين کارگاه آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 16 ساعت در تاريخ‌های 18،13،11 و 19 مرداد 1394 برگزار شد.

در اين کارگاه كه با ارائه جناب آقاى ناصر غانم زاده؛ مربی استارتاپ‌ها، مشاور کارآفرینی و بنیانگذار مؤسسه نوآوری کسب و کار انجام گرفت، مباحثى نظير: مفهوم و تفکر مدل کسب و کار، مکانیسم مدل کسب و کار، فرایند (نوآوری) مدل کسب و کار، بوم مدل کسب و کار، بخش‌های اساسی بوم مدل کسب و کار، بوم ارزش پیشنهادی، ارائه مدل‌های کسب و کار، تست مدل‌های کسب و کار و ... مطرح شد. با توجه به کارگاهی بودن این دوره، فراگیران در قالب 4 گروه کاری، بوم مدل کسب و کار و بوم ارزش پیشنهادی شرکت خود را طراحی کردند.