مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى شركت‌ها» در مركز رشد شريف

آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى، يكى از نيازهاى اساسی شركت‌هاى خصوصى مى‌باشد كه عدم آگاهى درست و كاربردى از قوانين و روند اجرايى پرداخت ماليات، باعث بروز مشكلاتى در شركت‌ها مى‌شود. در اين ميان آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى كوچك و دانش بنيان با قوانين مالياتى امرى ضرورى است. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با مباحث مالياتى، دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى شركت‌ها (ماليات مستقيم و ارزش افزوده)» را برگزار کرد.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 16 ساعت در تاريخ 17 و 19 خرداد 1394 برگزار شد.

در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى عليرضا فلاح ميرزايى عضو هيأت علمى دانشگاه، عضو شوراى راهبردى نظام مالياتى كشور، مشاور و مدرس در امور مالياتى، انجام گرفت، مطالب در دو موضوع كلى ماليات مسقيم و ماليات بر ارزش افزوده مطرح شد و مباحثى نظير: انواع ماليات‌هاى مستقيم، ماليات املاك، ماليات حقوق، ماليات عملكرد شركت‌ها، قوانين ماليات بر ارزش افزوده، نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده، معافيت‌هاى مالياتى، جرايم مالياتى، مراحل اجرايى حل اختلاف، نحوه تنظيم اظهارنامه مالياتى و ... مطرح گرديد. در پايان دوره، به سوالات مالياتى شركت كنندگان پاسخ داده شد.