مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «حسابدارى و مديريت مالى براى مديران» در مركز رشد شريف

آگاهی از مفاهیم حسابداری، استفاده از گزارش‌های مالی در مدیریت و تصميم‌گيرى‌هاى درست در حوزه مالى و سرمايه گذارى مى‌تواند سبب رشد پايدار يك شركت شود. آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى دانش بنيان با مفاهیم حسابداری مدیریت و نگرش مالى امرى ضرورى است. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با مباحث حسابداری و مديريت مالى، دوره آموزشى «حسابداری و مدیریت مالی براى مديران» را برگزار نمود.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت بیست ساعت در روزهاى يكشنبه و سه‌شنبه از تاریخ 30 فروردین تا 13 اردیبهشت 94 برگزار شد. در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى پرویز بختیاری عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی، مدرس و مشاور در حوزه حسابداری و مدیریت مالی، انجام گرفت مباحثى مانند: مبانى حسابدارى مالی، معرفی صورتهای مالی، مفاهیم حسابداری مدیریت، حسابداری بهای تمام شده، كليات و مفاهیم مديريت مالى، بودجه بندی، مرکز هزینه و نحوه طبقه بندی هزینه‌ها، آشنايى با صورت هاى مالى و اجزاى آنها (صورت سود و زيان، ترازنامه و جريان وجوه نقد)، تحليل صورت هاى مالى (براى شركت موجود و يا پيش بينى هاى صورت گرفته براى يك پروژه جديد)، روش‌های تأمین منابع مالی و ... مطرح شد.