مرکز رشد شريف صفحه نخست

ليست محصولات نانويى كشور/ 2 محصول از واحدهاى فناور مركز رشد شريف

دبير ستاد توسعه فناورى نانو با اشاره به اعطاى نانو نماد به محصولات مبتنى بر فناورى نانو در كشور گفت: در حال حاضر 13 محصول مبتنى بر فناورى نانو نانو نماد دريافت كردند كه مردم مى توانند اين محصولات را با خيالى آسوده به عنوان دستاوردهاى نانو تهيه كنند.

دكتر سعيد سركار در نشستى در خبرگزارى مهر با اشاره به رشد فناورى نانو در كشور گفت: در اواخر سال 86 همزمان با رشد توليدات علمى در حوزه نانو فناورى اقدام به ايجاد واحد "بررسى مقياس مواد و محصولات نانو" براى بررسى ادعاهاى مختلف در اين حوزه شد كه از آن زمان بررسى محصولات نانو آغاز شد.

وى گفت: نانو نماد يا نانو مارك به محصولى داده مى شود كه مبتنى بر فناورى نانو باشد و كاربرد اين فناورى در محصولات توليد شده به تاييد رسيده باشد و همچنين موجب ارتقاء زندگى مردم شود.

دبير ستاد توسعه فناورى نانو با تاكيد بر اينكه نانو نماد به محصولات داده مى شود نه به شركتها خاطرنشان كرد: براى تك تك محصولات نانويى شركتها اين نماد به صورت جداگانه صادر مى شود.

وى با اشاره به اين مطلب كه تا پايان مهر ماه سال 88 بيش از 30 تقاضاى دريافت نانو مارك به اين واحد ارسال شده است ادامه داد: پس از انجام آزمونهايى چون اثبات مقياس نانومترى از طريق آزمونهايى چون SEM ،TEM و آناليز اندازه ذرات، اثبات افزايش قابل ملاحظه خواص با انجام آزمونهاى مقايسه اى ميان خواص محصولات توليدى و محصول رايج غير نانو و اثبات تكرارپذيرى فرآيند با ارائه روش توليد اصولى و علمى بر روى موارد ارسال شده تعداد 13 محصول مبتنى بر فناورى نانو تاييد و نانو نماد اعطا شد.

New Page 1

سركار به محصولات دارای نانو نماد اشاره و اضافه كرد: در سال 87 هشت محصول مبتنی بر نانو فناوری موفق به دریافت نانو مارك شدند. این محصولات شامل  "نانو سیال" از شركت نانو پوشش فلز، "كود كلات آهن خضراء" از شركت صدور احرار شرق، "رنگ ضد خش ترافیكی" از شركت پیشگامان فناوری آسیا، "زینك اكساید" از شركت نانو پارس اسپادانا، "آمیژه نانو تیتان" از شركت آمیزه فن بین الملل، "پلی پروپیلن مقاوم به خراش" از شركت پارسا پلیمر شریف، "پلی لاتیس" از شركت زیست پالایش زمین و "نانو اكسید تیتانیم" از شركت پوششهای نانو ساختار می شود.

وى به محصولات داراى نانو مارك در سال گذشته اشاره كرد و به مهر گفت: در سال 88 به پنج محصول مبتنى بر فناورى نانو نانو نماد اعطا شد.

به گفته دبير ستاد توسعه فناورى نانو، "اسپرى زعفران" از شركت آيدا نماى نقش جهان، "نانو سيليس" از شركت فناوريهاى نوين فدك، "نانو جاذب زئوليتى" از شركت زيست پژوهان خاورميانه، "نانو ذرات نقره" از شركت گلكاران و "نانو كامپوزيت" سراميك-فلز (الكترود جوش) از شركت آرتاش كامپوزيت از جمله محصولاتى است كه در سال 88 موفق به دريافت نانو نماد شدند.

New Page 1

لازم به ذكر است شركت‌هاى پارسا پليمر شريف و پوششهاى نانو ساختار از واحدهاى فناور مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف مى باشند.