مرکز رشد شريف صفحه نخست

نشست مديران واحدهاى فناور مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

 نشست مدیران واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف جهت افزایش هم‌افزایی بین مدیران واحدها و استفاده از تجربیات واحدهای فناور رشد یافتة مرکز رشد در روز چهارشنبه مورخ 1 بهمن 1393 در سالن کنفرانس مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

 در این جلسه ابتدا آقای مهندس دهبیدی پور مدیر مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف در مورد ضرورت ایجاد شبکه بین واحدهای فناور مرکز رشد و هم‌افزایی بین کسب و کارهای دانش بنیان نکاتی را مطرح کردند. وی تأکید کرد: یکی از راه‌های ایجاد شبکه و همکاری فزاینده بین واحدها برگزاری جلسات مشترک در جهت هم‌فکری و انتقال تجربیات بین مدیران واحدها است.

 در بخش دوم جلسه آقای مهندس عابدینی مدیر عامل شرکت رشد یافتة «مهندسی دانش و فناوری رهپویان افلاک» مباحثی را در مورد استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های مرکز رشد در زمان استقرار واحدهای فناور مطرح کردند. در بخش سوم جلسه آقای مهندس زکایی مدیر عامل شرکت رشد یافتة «پارسا پلیمر شریف» در زمینه شکل‌گیری، مدیریت و مراحل رشد کسب و کارهای دانش‌بنیان، تجربیات خود را در اختیار مدیران واحدهای فناور قرار دادند.

 در بخش آخر جلسه آقای مهندس خیراندیش مدیر عامل شرکت رشد یافته «نورآفرین ایده» در مورد ضرورت توجه به بازارهای فراملی برای کسب و کارهای دانش بنیان و تجربیات تورهای فناوری چین مباحثی را عنوان کردند.