مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آيين تنظيم قراردادهاى تجارى» در مركز رشد دانشگاه ‌شريف

در دنياى امروز تمام اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى در معرض معاملات و قراردادهاى مختلفى قرار دارند. نحوه انعقاد قرارداد، شرايط و آثار آن و نهايتاً خاتمه و انحلال قراردادها از اساسى‌ترين موضوعات مى‌باشد كه اين همه گواه آن است كه در تنظيم قراردادها بايد دقت‌هاى لازم از جهت محتوايى يا ماهيتى و از نظر شكلى يا صورى به عمل آيد. گرچه تنظيم يك قرارداد بسيار دقيق، مستلزم داشتن دانش حقوقى و تجربه گسترده در اين زمينه است اما شناخت و آگاهى از برخى اصول و قواعد كلى عقد قرارداد، يكى از ضروريات اوليه هر نوع فعاليت مى‌باشد و مى‌تواند علاوه بر دستيابى به اهداف تعيين شده، از بروز مشكلات عديده و خسارات متحمّله سنگين پيشگيرى نمايد.

در همين راستا مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «آيين تنظيم قراردادهاى تجارى» را برگزار ‌نمود. اين دوره آموزشى مخصوص مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بوده كه به مدت 4 ساعت در روز سه شنبه مورخ 21 دی 1393 برگزار گرديد.

در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى دكتر عليرضا شمشيرى وكيل پايه يك دادگسترى، مدرس و مشاور در زمينه حقوق مدنى، تجارى و عضو هيأت علمى دانشگاه، انجام گرفت، مباحثى نظير: تعاريف قرارداد و عنوان قرارداد(عقود معين، تأثير عنوان در نوع و ...)،‌ طرفين قرارداد، شروط لازم براى موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد و نحوة پرداخت، تضامين قرارداد، تعهدات خاص (شروط اختصاصى) طرفين، خسارات قراردادى، فورس ماژور، حل اختلافات ناشى از قرارداد، حق فسخ و شروط انفساخ قرارداد، خاتمه قرارداد، نحوه و مكانيسم و ... مطرح گرديد. اين دوره به صورت آموزشى و مشاوره‌اى انجام گرفت و فراگيران در طى دوره مشكلات و سوالات خود را مطرح و پاسخ لازم را دريافت نمودند.