مرکز رشد شريف صفحه نخست

همكارى واحد فناور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در پروژه باغ كتاب تهران

واحد فناور آكوستيك كاران شريف (امپدانس) مستقر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف با شهردارى تهران (شركت توسعه فضاهاى فرهنگى شهردارى تهران) در پروژه طراحى آكوستيكى باغ كتاب تهران در حال همكارى مى باشد.

مهندس محمدرضا معتمدى نژاد مدير واحد فناور آكوستيك كاران شريف با اشاره به نحوه همكارى در اين پروژه بيان داشت: پروژه‌ى باغ كتاب تهران با زيربنايى بالغ بر 59000 متر مربع با كاربرى نمايشگاه دائمى كتاب در سطح ملى در حال بهره بردارى و اجرا مى‌باشد.

وى افزود: متناسب با كاربرى عمومى اين مكان و محدوديت‌هاى معمارى براى رسيدن به مقادير استاندارد آكوستيكى، تعداد 21000 بافل آكوستيكى در سقف اين پروژه مورد نياز مى‌باشد همچنين بافل آكوستيكى مورد استفاده بايد استانداردهاى ضد حريق و آكوستيك را همزمان دارا باشد. ضمن آنكه نوع خاصى از بافل‌هاى توليد شده در خارج از كشور در محدوده‌ى قيمتى حدود 30-40 دلار به ازاى هر بافل مى‌باشد.

مهندس معتمدى نژاد در ادامه اظهار داشت: آكوستيك‌كاران‌شريف (امپدانس) با انجام تحقيقات اوليه و پژوهش‌هاى هدف‌دار، دانش توليد اين بافل‌هاى آكوستيكى را بدست آورد و در قدم بعدى امپدانس با توجه به نياز كشور به تجارى سازى و بومى‌سازى 100% اين محصول پرداخته است. اين مهم با حمايت هاى شركت توسعه فضاهاى فرهنگى و وجود روحيه خودباورى به جوانان در بدنه اين مجموعه به انجام رسيد.

وى افزود: آكوستيك‌كاران‌شريف هم اكنون با داشتن گواهى نتايج استانداردهاى ضد حريق (آزمون واكنش در برابر آتش مطابق استاندارد ملى 11621 و استانداردEN13823) و آكوستيك) آزمون اندازه گيرى ضريب جذب صدا مطابق استاندارد 10945 ( براى بافل آكوستيكى جاذب صدا كه در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى انجام پذيرفته، به محصولى با عملكرد و كيفيت قابل رقابت با محصولات خارجى دست يافته است. همچنين قيمت تمام شده اين محصول بسيار پايين‌تر از محصولات مشابه مى‌باشد.

گفتنى ست؛ تا پايان آذر ماه سال جارى حدود 8000 عدد از اين بافل‌ها توليد و در حال اجرا در پروژه‌ى باغ كتاب مى‌باشد. همچنين اين محصول هم ‌اكنون در مراحل ثبت اختراع مى‌باشد.