مرکز رشد شريف صفحه نخست

نصب و راه اندازى اولين توربوشارژر ساخت داخل توسط واحد رشد يافته مركز رشد شريف

فناوران واحد رشد يافته مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف موفق به ساخت و راه اندازى اولين توربوشارژر بومى شدند.

اولين توربوشارژر مهندسى ساخته شده در داخل كشور بر روى يك دستگاه لكوموتيو آلستوم در كارگاه تعميرات و اورهال لكوموتيو بافق نصب و مورد بهره بردارى قرار گرفت، با بهره بردارى موفقيت آميز از اين توربوشارژر، كشور از واردات ساليانه حداقل 30 دستگاه توربوشارژر و قطعات يدكى مرتبط بى نياز مى‌شود.

بنا بر اين گزارش؛ توربوشارژرCARNO 3400 با مهندسى معكوس توربوشارژرهاى TMبه سفارش و پشتيبانى معاونت ناوگان شركت راه آهن، توسط شركت كارنو ايده آل آرمان از شركت‌هاى رشد يافته مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف، پس از حدود 2 سال كار مهندسى به دست تواناى متخصصان جوان داخلى مهندسى، بهينه سازى و ساخته شده است، كه پس از گذراندن آزمون‌هاى فنى مورد نياز، حدود يك ماه پيش بر روى يك دستگاه لكوموتيو نصب شد، كه هم اكنون در حال بهره بردارى و سير مى‌باشد.

اين طرح در شركت دانش بنيان كارنو كه فعاليت خود را از سال 88 با محوريت توربين در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف آغاز كرده است، مورد حمايت مالى صندوق نوآورى و شكوفايى معاونت علمى و فن آورى رياست جمهورى نيز قرار گرفته و جزو طرح‌هاى دانش بنيان كشور مى‌باشد كه در سطح ملى مطرح گرديده است.

خاطرنشان مى‌شود؛ توربوشارژر كمپرسورى است كه با افزايش توان مكش هواى ورودى توسط موتور موجب احتراق بهتر سوخت مى‌شود و از اساسى‌ترين تجهيزات موتورهاى ديزل لكوموتيو مى‌باشد، كه نقش به سزايى در افزايش توان و بازده دارد. نيروى محركه توربوشارژر، گازهاى خروجى از اگزوز موتور مى‌باشد.

عکس های مرتبط:

عکس های مرتبط: