مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور مركز رشد شريف در نمايشگاه دستاوردهاى دانش‌بنيان مجلس شوراى ‌اسلامى

عکسمركز رشد دانشگاه صنعتى شريف 14 محصول دانش بنيان خود را در نمايشگاه دستاوردهاى پارك‌هاى علم و فناورى، در معرض ديد نمايندگان مجلس قرار داده است.

نمايشگاه دستاوردهاى ملى و منطقه‌اى پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد 27 استان كشور از تاريخ 25 آبان آغاز و تا 28 آبان در مجلس شوراى اسلامى ادامه دارد. در اين نمايشگاه پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد، دستاوردهاى دانش بنيان خود را در معرض ديد نمايندگان قرار مى‌دهند.

بنا بر اين گزارش؛ مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف با 14 محصول از شركت‌هاى دانش‌بنيان مستقر در مركز رشد در اين نمايشكاه حضور دارد. از جمله محصولات مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف مى‌توان به پليمرهاى سوپر جاذب، دستگاه ساخت غشاى نانوفيلتراسيون، فيلتراسيون غشايى، پليمر كاهش درگ، محلول آبگريز نانويى مخصوص سنگ و چوب و بتن، محلول آبگريز نانويى مخصوص شيشه و سراميك، محلول نانويى فوتوكاتاليست، دستگاه اندازه گيرى توزيع ذرات نانو- ميكرومترى، كنتور هوشمند جرمى حرارتى گاز، سستم ناوبرى، دستگاه عملگر موتورى چاه‌هاى نفت و گاز، دستگاه گازسنج و ECU اشاره كرد.