مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار ده واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

در راستاى حمايت از نوآورى‌هاى فناورانه و استقرار واحدهاى فناور دانش بنيان در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف، كميته پذيرش مركز با استقرار ده واحد فناور جديد به نام‌هاى «داده پردازى آرياصنعت (دپا صنعت)»، «خانه آفرينش رؤيا»، «انجام ميدم»، «آكوستيك كاران شريف (امپدانس)»، «نوين فرايند شريف»، «رهجويان عرصه دانش»، «رهنوردان هلياى آسمان (رها)»، «علوم و فناورى انرژى شريف طرشت»، «پرتو پسمان شريف» و «شريف سولار» موافقت كرده و اين واحد‌هاى فناور از تير 1393 به بعد فعاليت خود را در مركز رشد آغاز نموده‌اند.

واحد فناور «داده پردازى آرياصنعت (دپا صنعت)» در زمينه الكترونيك و سخت افزار و با ايده محورى «طراحى و توليد بردهاى الكترونيكى افزاره‌ هاى توزين»، واحد فناور «خانه آفرينش رؤيا» در زمينه الكترونيك و سخت افزار و با ايده محورى «استفاده از تكنولوژى‌هاى تصويرى در تبليغات و بازاريابى»، واحد فناور «انجام ميدم» در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات و با ايده محورى «ايجاد يك پلتفرم C2C براى خريد و فروش خدمات كوچك و متوسط بر بستر اينترنت»، واحد فناور «آكوستيك كاران شريف (امپدانس)» در زمينه اپتيك و ليزر و اكوستيك و با ايده محورى «ارايه خدمات و ساخت تجهيزات آكوستيكى»، واحد فناور «نوين فرايند شريف» در زمينه بهينه سازى انرژى و با ايده محورى «طراحى فرايند و توليد نرم‌افزارهاى نوين كنترل و شبيه‌ساز در صنايع نفت، گاز و پتروشيمى»، واحد فناور «ره‌جويان عرصه دانش» در زمينه مكاترونيك و با ايده محورى «استحصال آب شيرين از منابع آب شور و منابع جديد» و واحد فناور «رهنوردان هلياى آسمان (رها)» در زمينه هوافضا و با ايده محورى «طراحى و توليد ايرفريم‌هاى مولتى روتور و ساير پرنده‌هاى بدون سرنشين»، واحد فناور «علوم و فناورى انرژى شريف طرشت» در زمينه بهينه سازى انرژى و با ايده محورى «توسعه و انتقال دانش فنى و فناورى‌هاى نوين در حوزه انرژى»، واحد فناور «پرتو پسمان شريف» در زمينه فناورى هسته‌اى و با ايده محورى « استفاده از پرتو گاما جهت تشخيص و اندازه‌گيرى عناصر راديواكتيو» و واحد فناور «شريف سولار» در زمينه فناورى نانو با ايده محورى «ساخت تجهيزات آزمايشگاهى و مواد مورد نياز آزمايشگاه‌هاى سلول خورشيدى» فعاليت مى‌كنند.

مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف با هدف بسترسازى در راستاى ايجاد فرصت‌هاى شغلى مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش‌آموختگان دانشگاهى و ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى‌كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه از واحدهاى فناور مستقر به منظور رشد و توسعه نوآورى‌هاى فناورانه حمايت مى‌كند.