مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «مديريت فروش» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

فروش محصول (كالا/خدمت) يكى از نيازهاى مهم و اساسى كسب و كارهاى كوچك و دانش بنيان مى‌باشد كه عدم آگاهى درست و كاربردى از مديريت و مهندسى فروش، مشكلاتى را براى ادامه حيات كسب وكار به وجود خواهد آورد. جهت بقاى كسب و كار در بازارهاى رقابتى در سطح ملى و جهانى، آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى دانش بنيان با مديريت فروش امرى ضرورى است.

به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «مديريت فروش» را برگزار كرد.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 32 ساعت از تاريخ 15 مرداد تا 15 مهر 1393 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد.

اين دوره توسط جناب آقاى يحيى علوى داراى دكتراى مديريت و بازرگانى از دانشگاه ايالتى هيوستن تگزاس و جوانترين مدير ارشد سابق شركت ياهو (Yahoo!) در بخش بازاريابى و فروش در منطقه خاورميانه و آفريقا، ارائه شد و موضوعاتى نظير: فروش و تعريف فرايند فروش، انواع فروش، روش هاى پرداخت، استراتژى‌هاى موفقيت، قدرت شخصى، برقرارى ارتباط با مشترى، چگونگى ارتباط با مشترى، تكنيك فروش و بسته شدن تكنيك، نقش زبان بدن در فروش، اصول و فنون مذاكره فروش، ... مورد بحث قرار گرفت.