مرکز رشد شريف صفحه نخست

لوح چندرسانه‌اى آموزش تدوين طرح كسب و كار

تدوين " طرح كسب و كار" (Business Plan) اولين گام براى راه‌اندازى يا توسعه‌ى يك كسب و كار مى‌باشد و فقدان آموزش‌هاى كافى در اين زمينه مى‌تواند به ايجاد كسب و كارهايى بيانجامد كه همه‌ى ابعاد آن مورد تامل كافى قرار نگرفته و بنابراين استعداد كافى براى شكست خوردن و اتلاف زمان و سرمايه‌ى بانيان خود را  دارا مى‌باشند.

از طرف ديگر، ارايه‌ى طرح كسب و كار، يكى از شرايط پذيرش در مراكز رشد مى‌باشد و پس از پذيرش نيز، طرح كسب و كار مبناى ارزيابى عملكرد و رشد شركت پذيرفته شده قرار مى‌گيرد.

بر اين اساس و در راستاى بخشى از ماموريت‌هاى مراكز كارآفرينى و مراكز رشد كه "آموزش مهارت‌هاى كسب و كار" مى‌باشد، مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف اقدام به طراحى و توليد لوح آموزشى "تدوين طرح كسب و كار" نموده است.

محتواى لوح مذكور به شرح زير مى‌باشد:

                ·       200 دقيقه فيلم آموزشى

·       پرسشنامه تدوين طرح كسب و كار

·       امكان مشاهده پرسشنامه همراه صداى فيلم

·    متن 20 مقاله و معرفى 30 كتاب مرتبط با طرح كسب و كار

اين لوح آموزشى در 9 عنوان اصلى و 14 زير عنوان به شرح زير تنظيم شده است:

1-    مقدمه

2-    طرح كسب و كار

 1-2        ) كليات

 2-2        ) اجزاى طرح

3-    توصيف كسب و كار

 1-3       ) ايده تجارى

 2-3       ) گذشته و چشم انداز آينده

4-    ارزش هاى بنيادى

5-    برنامه بازار

1-5        ) اندازه و روند بازار

 2-5       ) ساختار بازار

       5-3 ) بخش بندى بازار

 4-5       ) راهبرد بازاريابى

 5-5       ) راهبرد ورود به بازار

 6-5       ) قيمت گذارى

 7-5       ) جمعبندى اطلاعات بازار

6-    برنامه عملياتى

7-    برنامه سازماندهى

8-    برنامه مالى

       8-1 ) پيش بينى هاى مالى

 2-8       ) صورت هاى مالى

 3-8       ) تحليل هاى مالى

9-    خلاصه مديريتى و ضمايم

لازم به ذكر است براى تدوين محتواى اين لوح آموزشى علاوه بر منابع علمى موجود در اين زمينه، از تجربيات اين مركز در مشاوره و ارزيابى حدود 100 طرح كسب و كار براى راه‌اندازى شركت‌هاى دانش‌بنيان نيز بهره گرفته شده است.

لوح مذكور با تسهيلات حمايتى مركز رشد شريف تهيه شده و بنابراين با 75٪ تخفيف نسبت به ارزش واقعى آن، به قيمت 5000 تومان عرضه مى‌شود.

*** جهت اطلاع از نحوه خريد لوح آموزشى تدوين طرح كسب و كار اينجا را كليك نماييد.