مرکز رشد شريف صفحه نخست

فراخوان مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در مورد پذيرش در مركز تحقيقات موفقيان

بدينوسيله به اطلاع مى‌رساند مركز تحقيقات فناورى‌هاى توانبخشى عصبى هوشمند جواد موفقيان (واقع در جنب پارك دانشجو، خيابان خارك) با همكارى دانشگاه صنعتى شريف و واقف خيرانديش جناب آقاى جواد موفقيان و حمايت‌هاى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى آماده افتتاح مى باشد.

از آنجا كه بخشى از فضاى اين مركز در قالب شعبه اى از مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف فعاليت خواهد نمود، متقاضيان و صاحبان طرح‌ هاى فناورانه در حوزه سيستم‌ هاى توانبخشى پيشرفته مى‌توانند درخواست خود را از طريق لينك تقاضاى پذيرش در بخش پذيرش سايت ثبت نمايند. ( تقاضاى پذيرش)

طرح‌هاى مرتبط با سيستم‌ هاى توانبخشى پيشرفته كه حائز شرايط ذيل باشند مدنظر اين مركز است:

1- داشتن ايده محورى (محصولى كه طى دوره استقرار در مركز توليد خواهد شد)

2- نوآورى فناورانه

3- داشتن طرح كسب و كار (مرتبط با ايده محورى)

4- داشتن گروه كارى (گروه كارى مى‌تواند يك شركت ثبت شده يا هسته اوليه يك شركت در حال ثبت باشد)

5- تاريخ ثبت شركت كمتر از پنج سال باشد