مرکز رشد شريف صفحه نخست

نشست مديران واحدهاى فناور مركز رشد با مدير عامل صندوق پژوهش و فناورى شريف

جلسه «تأمين مالى شركت‌هاى دانش بنيان از طريق تسهيلات» با حضور مدير عامل صندوق پژوهش و فناورى شريف، آقاى مهندس امانى جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد با فعاليت‌هاى صندوق، در روز چهارشنبه مورخ 4 تير 1393 در محل مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد.

مهندس امانى در اين جلسه توضيحات مفصلى در مورد فعاليت‌هاى صندوق به خصوص شرايط دريافت تسهيلات از صندوق پژوهش و فناورى شريف ارائه دادند.

وى در مورد فعاليت صندوق گفت: مهمترين نياز شركتهاى دانش بنيان نوپا، دسترسى آسان به سرمايه است كه صندوق شريف اين خدمت را به روش هاى مختلفى همچون مشاركت در سهام شركت ها، ارائه انواع تسهيلات كوتاه مدت و بلندمدت عرضه مى‌نمايد.

مهندس امانى افزود:‌ صندوق بر اساس موضوع فعاليت خود و به منظور تكميل بسته تامين مالى خود اقدام به اعطاى تسهيلات و وام هاى كوتاه مدت و ميان مدت به طرح هاى دانش بنيان مى نمايد. بدين منظور متقاضيان اين خدمت، مى بايست ابتدا خلاصه اى مقدماتى از طرح خود با ذكر توضيحاتى در مورد ابعاد فنى، مالى، بازاريابى، مديريتى و حقوقى طرح به صندوق ارسال نمايند. كارشناسان صندوق پس از بررسى مقدماتى طرح در صورت لزوم، جلسه ارائه حضورى براى متقاضى در نظر گرفته و در نهايت طرح براى ارزيابى همه جانبه در دستور كار صندوق قرار مى‌گيرد. شرايط و شيوه پرداخت و بازپرداخت تسهيلات بنا به درخواست متقاضى و مقتضيات طرح تعيين خواهد گرديد.

مدير عامل صندوق شريف ادامه داد: صندوق شريف در راستاى حمايت از طرح هاى دانش بنيان و به دنبال عقد تفاهم نامه هاى لازم با بانك توسعه صادرات ايران و بانك توسعه تعاون و... آمادگى دارد تا عامليت پيگيرى و اخذ تسهيلات ارزان قيمت از اين بانك ها را جهت تامين مالى تشكيل تعاونى هاى دانش بنيان و تامين مالى صادرات محصولات دانش بنيان برعهده بگيرد.

امانى در مورد صدور ضمانت‌نامه گفت: يكى از مشكلات شركتهاى نوپاى دانش بنيان جهت شركت در مناقصات و همچنين عقد قراردادهاى پيمانكارى با دستگاههاى اجرايى دولتى، ارائه ضمانت¬نامه¬هاى مختلف به اين دستگاه¬ها مى-باشد. با توجه به اينكه اين شركت¬ها عموما نوپا بوده و اعتبار چندانى بين بانك¬هاى تجارى ندارند، لذا همواره با مشكل عدم دسترسى به ضمانت¬نامه¬هاى مختلف مواجه هستند. صندوق شريف با آگاهى از اين موضوع و در چارچوب اساسنامه خود توانايى صدور انواع ضمانت¬نامه (شركت در مناقصه، حسن انجام كار، پيش پرداخت و...) براى شركتهاى دانش بنيان را دارد.

در طول جلسه مهندس امانى در خصوص فعاليت‌هاى صندوق شريف به سوالات و مشكلات مديران واحدهاى فناور پاسخ دادند.