مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «اصول و فنون مذاكره» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

با رشد و توسعه فعاليت سازمان، دامنه روابط آن نيز روزبه‌روز گسترش مى‌يابد و ابزار حفظ و تداوم توسعه اين ارتباطات، تسلط به اصول و فنون مذاكره است. دانستن اصول مذاكره، موفقيت سازمان را در مذاكرات تضمين مى‌كند و سرمايه‌گذارى بر يادگيرى اين امر، سرمايه‌اى هميشگى و بهره‌اى مادام‌العمر را براى سازمان به ارمغان مى‌آورد.

شناخت اين فنون و كسب مهارت در اين راستا در موفقيت كسب و كارهاى كوچك و دانش بنيان و تجارى‌سازى محصولات جديد بسيار مؤثر مى‌باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «اصول و فنون مذاكره» را برگزار نمود.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 8 ساعت در روزهاى شنبه و دوشنبه مورخ 27 و 29 ارديبهشت 1393 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد. اين دوره توسط جناب آقاى مهندس فرزين فرديس دانش‌ آموخته MBA دانشگاه صنعتى شريف، مدرس و مشاور در حوزه كارآفرينى، اصول و فنون مذاكره، طرح كسب و كار و مديريت كسب و كار، ارائه گرديد و موضوعاتى نظير: مقدمه‌اى بر اصول و فنون مذاكره، تعريف مذاكره و انواع آن، مديريت و برنامه‌ريزى براى مذاكره، تكنيك‌ها و ترفندها در مذاكره، روان‌شناسى مذاكره، زبان تن، تأثير شناخت زبان تن در موفقيت مذاكره و ... مورد بحث قرار خواهد گرفت.