مرکز رشد شريف صفحه نخست

نمايشگاه شركت‌هاى دانش‌بنيان در راستاى برنامه دانشگاه و اقتصاد دانش‌بنيان است

تهران- ايرنا- مدير مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف گفت: برگزارى نخستين نمايشگاه دستاوردهاى شركت هاى دانش بنيان در دانشگاه صنعتى شريف در راستاى برنامه دانشگاه و اقتصاد دانش بنيان است.

مجيد دهبيدى پور پيش از ظهر سه شنبه در حاشيه آيين گشايش نخستين نمايشگاه دستاوردهاى شركت هاى دانش بنيان در دانشگاه صنعتى شريف در گفت و گوى اختصاصى با خبرنگار ايرنا گفت: در راستاى گسترش تعامل بين فارغ التحصيلان، شركت ها و دانشگاه و ارزش آفرينى بيشتر براى كشور، نمايشگاهى با عنوان نمايشگاه شركت هاى دانش بنيان و فناور دانشگاه صنعتى شريف با حضور معاون علمى و فناورى رييس جمهور آغازر و به مدت سه روز برپا است.

وى تصريح كرد كه موضوع تجارى سازى فناورى و ايجاد شركت هاى زايشى مبتنى بر يافته ها و دستاورد هاى تحقيقاتى و فناورانه يكى از رويكرد هاى كليدى حاكم بر دانشگاه هاى پيشرو دنيا مى باشد.

دهبيدى پور با بيان اين كه در اين نمايشگاه ميزبان 100 شركت دانش بنيان هستيم ،گفت: اين تعداد حدود 10% شركت هايى است كه اساتيد و فارغ التحصيلان دانشگاه شريف آن را تاسيس كرده اند.

دهبيدى پور تاكيد كرد كه حدود يك هزار شركت شناسايى شده است كه توسط فارغ التحصيلان شريف فعاليت مى كنند و افزود: با توجه به فضاى محدودى كه در اختيار داشتيم حدود يكصد شركت را در اين نمايشگاه ميزبانى مى كنيم.

مدير مركز رشد فناورى هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف يكى از اهداف برگزارى اين نمايشگاه را مشاهده دانشجويان دانشگاه عنوان كرد كه ببينند مى شود داخل كشور ماند، كار كرد وتوسعه فناورى را انجام داد.

وى هدف دوم را شكل گرفتن همكارى بين اين شركت ها و اجراى كار در قالب يك شبكه شركت هاى كارآفرين و يك كنسرسيوم و هدف سوم را نيز مديريت منافعى كه اين شركت ها مى بايست به دانشگاه برسانند، عنوان كرد.

دهبيدى پور خواستگاه اين شركت ها را دانشگاه عنوان كرد و گفت: اين شركت ها از دانشگاه بيرون آمده اند و بايد بتوانند در مسيرى مشخص يك سرى از منافع را به دانشگاه برگردانند.

مدير مركز رشد فناوريهاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف مصاديق منافعى را كه به دانشگاه بر مى گردد بكار گيرى دانش جويان و فارغ التحصيلان در انجام پرو‍‍ژه ها و شركت ها، تعريف پايان نامه هاى تحصيلى، برگزارى دوره هاى كارآموزى و كارورزى و هدايت و حمايت از ايده هاى دانشجويان عنوان كرد.

وى بحث تخصيص منابع مالى براى رشد ايده ها و شركت هاى نوپا و استفاده ظرفيت شركت هاى نوپايى را كه در مركز رشد مستقر هستند،از ديگر همكارى هاى دانشگاه با دانشجويان نام برد.

New Page 1

براى مشاهده‌ى عكس‌هاى مراسم گشايش به مجموعه عكس مراجعه فرماييد.