مرکز رشد شريف صفحه نخست

طراحى سامانه ثبت نام كارت الكترونيكى خريد كتاب توسط شريف پردازشگر دانش

سامانه ثبت نام و صدور كارت الكترونيكى يارانه اى خريد كتاب در بيست و سومين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران توسط شركت شريف پردازشگر دانش با همكارى معاونت فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى طراحى و پياده سازى شد.

معاونت فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به منظور فراهم كردن تسهيلات مناسب براى دانشجويان و اعضاى هيأت علمى دانشگاهها و مراكز آموزش عالى اقدام به راه اندازى سامانه ثبت نام آنلاين كارت يارانه‌اى خريد كتاب كرده است.

دانشجويان و اعضاى هيأت علمى دانشگاهها و مراكز آموزش عالى كه متقاضى دريافت اين كارت هستند، مى‌توانند با مراجعه به سايت http://student.tibf.net و http://tibf.net بعد از تكميل فرم ثبت نام، كارت يارانه‌اى خريد كتاب را از بيست و سومين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران دريافت كنند.

شركت شريف پردازشگر دانش يكى از شركت هاى مستقر در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف در حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات مى‌باشد.