مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور واحدهاى فناور مركز رشد شريف در دومين نمايشگاه تجهيزات ساخت ايران

با توجه به افزايش چشمگير توليد تجهيزات و مواد آزمايشگاهى در كشور، معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى دومين «نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهى ساخت ايران» را با هدف معرفى توانمندى‌هاى كشور در اين زمينه، فراهم‌سازى بسترى براى تبادل فناورى و هم‌افزايى سازندگان با يكديگر، بازارسازى، حمايت از ايجاد زيرساخت هاى توسعه فناورى در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشى كشور و همچنين جذب حمايت‌هاى دولتى به سمت توليدات داخلى و شركت‌هاى دانش‌بنيان، برگزار مى‌نمايد.

در اين دوره 202 شركت فعال در عرصه ساخت تجهيزات و مواد آزمايشگاهى سه هزار و 586 محصول ساخت داخل را براى فروش و استفاده در دانشگاه ها ، مراكز پژوهشى و ديگر بخش هاى مرتبط عرضه مى كنند.

مراكز علمى و پژوهشى زير مجموعه وزارت علوم ، تحقيقات و فناورى ، پارك هاى علم و فناورى و مراكز رشد فناورى ، دانشگاه هاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى زير مجموعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى ، مراكز آموزشى و پژوهشى وابسته به دستگاه هاى اجرايى و پژوهش سراهاى دانش آموزى براى خريد از اين نمايشگاه از كمك بالاعوض 40 درصدى برخوردار خواهند بود.

چهار واحد فناور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در اين نمايشگاه حضور دارند و محصولات و تجهيزات خود را در معرض ديد عموم بازديد كنندگان قرار خواهند داد. شركت «پوششهاى نانو ساختار» در زمينه فناورى نانو با ايده محورى «توليد فوتوكاتاليست نانومترى به منظور تهيه پوششهاى خود تميز كن»، شركت «توسعه فناورى مافوق صوت» در زمينه مكاترونيك و با ايده محورى «توسعه دانش فنى آلتراسونيك قدرت»، شركت «سازه‌پردازان مرواريد جنوب» در زمينه مهندسى دريا و با ايده محورى «طراحى و ساخت دستگاه‌هاى آزمايشگاهى خاص دريايى» از شركت‌هاى رشد يافته و شركت «فناوران سامانه‌هاى راهبردى شريف» در زمينه هوافضا و با ايده محورى « طراحى و ساخت سامانه‌هاى هوافضايى در زمينه داده‌بردارى و سنجش از راه دور» از شركت هاى مستقر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف هستند كه در نمايشگاه حضور دارند.

بر اساس هماهنگى‌هاى صورت گرفته ميان وزارتين علوم و بهداشت و معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى 17 ميليارد تومان توسط وزارت علوم، 10 ميليارد تومان توسط وزارت بهداشت و 40 ميليارد تومان نيز توسط معاونت علمى براى حمايت از خريد محصولات عرضه شده در اين نمايشگاه سرمايه‌گذارى صورت گرفته است.

100 ميليارد تومان يارانه تخصيصى براى خريد تجهيزات از اين نمايشگاه در واقع معادل تامين پنج هزار نفر فرصت شغلى براى افراد تحصيل كرده و درمواردى نخبه است.

همچنين براى بخش خصوصى كه آمادگى خريد از اين نمايشگاه را دارند دو دسته تسهيلات در نظر گرفته شده است كه يك بخش مربوط به استفاده از تسهيلات 4 درصدى براى درصدى ازخريدها و ديگرى، تسهيلات ليزينگ 12 درصدى است كه توسط صندوق نوآورى و شكوفايى ارائه مى‌شود.

دومين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهى ساخت ايران از هفتم ارديبهشت آغاز بكار كرده و تا 10 ارديبهشت ماه در محل نمايشگاه بين المللى تهران برگزار خواهد شد.