مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور واحد فناور ليان پيشرو خليج فارس در نمايشگاه بين‌المللى نفت وگاز تهران

واحد فناور ليان پيشرو خليج فارس يكى از واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف به دعوت شـركت ملى صنـايع پتـروشيمى (NIPC) و بـا هدف يافتـن بازارهاى جديد در پانزدهمين نمايشگاه بين المللى نفت و گاز تهران كه از تاريخ 2 تا 6 ارديبهشت 1389 در حال برگزارى مى باشد، شركت نموده است.

لازم به ذكر است تاكنون معاون پژوهشى و تحقيقاتى وزارت نفت، آقاى بهمن سروشى (مدير نظارت بر توليد نفت و گاز شركت ملى نفت ايران) و نمايندگان چندين شركت خصوصى ديگر از غرفه اين شركت بازديد نموده اند.

واحد فناور ليان پيشرو خليج فارس در زمينه مهندسى دريا و با ايده محورى رباتيك و اتوماسيون دريايى و با ارائه خدماتى نظير: طراحى و ساخت ربات‌هاى هوشمند، اتوماسيون ربات‌هاى خط توليد، بهينه سازى رفتار هيدروديناميكى شناورهاى زيرسطحى، ساخت انواع تراستر براى سيستم‌هاى پيش رانش دريايى، ساخت باطرى خانه‌هاى ليتيومى با چگالى انرژى بالا، مشغول فعاليت مى‌باشد.