مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور سه شركت دانش بنيان مركز رشد در نمايشگاه هشتمين جشنواره مكانيك شريف

دانشكده مهندسى مكانيك دانشگاه صنعتى شريف از سال 1385 هر ساله اقدام به برگزارى جشنواره‌اى تحت عنوان «جشنواره صنعتى مكانيك شريف» مى‌كند كه هدف آن بهبود و تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه و آشنايى دانشجويان با صنعت مكانيك از طريق حضور صنايع مختلف در نمايشگاه و معرفى فعاليت‌ها و محصولات خود به دانشگاهيان، شركت در كارگاه‌هاى آموزشى مرتبط، حضور در نشست‌هاى علمى فناورانه، فراهم كردن فضايى براى ارتباط مديران صنعتى موفق با دانشجويان و استادان دانشگاه، تلاش در جهت حل بخشى از مشكلات صنايع و اهدافى از اين دست است.

اين دانشكده پس از برگزارى هفت دوره‌ى موفق، هشتمين جشنواره صنعتى مكانيك شريف را از تاريخ 28 تا 30 بهمن 1392 برگزار كرد.

در نمايشگاه اين جشنواره سه شركت دانش بنيان مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف به نام هاى «دوار صنعت شريف»، «كاوه ربات صنعت شريف» و «توسعه فناورى مافوق صوت» حضور داشته و دستاوردهاى خود را در معرض بازديد عموم قرار دادند.

شركت «دوار صنعت شريف» در زمينه مهندسى مكانيك و با ايده محورى «استفاده از دانش تحليلى عددى و مدل‌سازى كامپيوترى (سيالاتى- جامداتى) براى شناخت و طراحى فرايندهاى صنعتى»، شركت «توسعه فناورى مافوق صوت» در زمينه مكاترونيك و با ايده محورى «توسعه دانش فنى آلتراسونيك قدرت» و شركت «كاوه ربات صنعت شريف» در زمينه «رباتيك و اتوماسيون» و با ايده محورى «طراحى و ساخت سيستم‌هاى رباتيك و اتوماسيون صنعتى» فعاليت مى‌نمايند.