مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با اسناد تجارى» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

اشخاص به صورت روزانه در معرض معاملات و قراردادهاى مختلفى قرار مى گيرند كه در آنها از انواع اسناد تجارى استفاده مى شود. استفاده صحيح از اسناد تجارى كه متضمن حقوق افراد باشد، مستلزم آگاهى از قوانين و مقررات حاكم بر آنهاست. اين موضوع براى شركت‌هاى دانش‌بنيان از اهميت دوچندانى برخوردار است تا با شناخت صحيح از قوانين و مقررات حاكم بر اسناد تجارى از حقوق خود در قراردادهاى مختلف پاسدارى نمايند. در همين راستا مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «آشنايى با اسناد تجارى (چك و سفته)» را برگزار ‌نمود.

اين دوره آموزشى مخصوص مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بوده كه به مدت 4 ساعت در روز سه‌شنبه مورخ 24 دى 1392 برگزار گرديد.

در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى دكتر عليرضا شمشيرى وكيل پايه يك دادگسترى، مدرس و مشاور در زمينه حقوق مدنى، تجارى و عضو هيأت علمى دانشگاه، انجام گرفت، مباحثى نظير: معناى اسناد تجارى، انواع اسناد تجارى، بررسى چك به عنوان پركاربردترين سند تجارى، بررسى وظايف صادركننده، دارنده و پرداخت كننده چك، انواع ضمانت اجراها، بررسى چك بلامحل و چك غيرقابل پرداخت، ‌شروع اقدامات حقوقى جهت مطالبه وجه چك با استفاده از ضمانت اجراهاى سه گانه به همراه ارائه اسناد لازمه، آموزش شيوه تنظيم دادخواست و شكواييه در مورد چك، موارد كاربردى تبديل چك كيفرى به حقوقى و بالعكس و ... مطرح گرديد. اين دوره به صورت آموزشى و مشاوره‌اى انجام گرفت و فراگيران در طى دوره مشكلات و سوالات خود را مطرح و پاسخ لازم را دريافت نمودند.