مرکز رشد شريف صفحه نخست

شركت رشد يافته مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف به عنوان واحد فناور برتر دانشگاه

مراسم تقدير از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه صنعتى شريف در روز چهارشنبه 18 دى 92 با حضور دكتر سورنا ستارى معاون علمى وفناورى رياست جمهورى و دكتر رضا روستا آزاد رييس دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد.

در اين مراسم از آقاى محمد شريفى مدير عامل شركت توسعه مديريت راهبردى شريف به عنوان واحد فناور دانشگاه صنعتى شريف تقدير به عمل آمد.

شركت توسعه مديريت راهبردى شريف يكى از شركت‌هاى رشد يافته مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف مى باشد كه در مرداد 1389 در مركز رشد مستقر شده و شهريور 1392 با موفقيت از مركز رشد خارج شدند.

اين شركت در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات و با ايده محورى الكترونيكى كردن خدمات سازمان‌ها و شركت‌ها مشغول فعاليت مى باشد. مأموريت اين شركت، ايجاد و توسعه بازارهاى نوين از طريق خلاقيت، نوآورى، درك نيازهاى سازمانى و فرهنگ كاربران بر اساس استانداردهاى روز دنيا و با منابع و فرايندهاى بهينه است. استفاده از قابليتهاى شركت در بهبود فرايندهاى عمومى، تمركز بر تخصص گرايى، پياده‌سازى شيوه‌هاى نوين مديريت فناورى از جمله سياست‌هاى شركت امين است. هسته تشكيل‌دهنده اين شركت عمدتاً در پروژه‌هايى اعم از كارت هوشمند سوخت، كارت هوشمند سلامت، كارت هوشمند مسكن، مركز داده ملى، شبكه‌هاى گسترده و مراكز داده بسيارى از سازمان‌هاى و وزارتخانه‌هاى كشور مسئوليت فنى داشته و هم‌اكنون نيز اميدوارند بتوانند با استفاده از تجارب خود، پيچيده‌ترين پروژه‌ها و طرح‌ها را به آسانى اجرا نمايند.