مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش وفناورى كشور

عکسمركز رشد فناورى هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف به همراه دو واحد فناور به نام هاى سپنتا پليمر شريف و مديريت پروژه‌هاى توربين اركان ايرانيان در چهاردهمين نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشى و فناورى كشور حضور خواهد داشت.

غرفه مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در سالن 14 شماره 1407 واقع است كه خدمات و دستاوردهاى فناورانه خود را در معرض ديد عموم قرار مى‌دهد. شركت سپنتا پليمر شريف در زمينه مواد و متالورژى و با ايده محورى طراحى و ساخت ساختارها و توسعه فناورى‌هاى پليمرى و غشايى نوين تركيب و شركت مديريت پروژه‌هاى توربين اركان ايرانيان با ايده محورى بهينه سازى انرژى و ايده محورى طراحى و ساخت سامانه توليد همزمان برق و حرارت (CHP) در اين نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشى و فناورى خود را عرضه مى‌نمايند.

نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش وفناورى كشور از تاريخ 23 آذر تا 27 آذر 92 واقع در محل نمايشگاه‌هاى بين المللى تهران از ساعت 9 تا 16 برقرار مى‌باشد.