مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار نه واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

در راستاى استقرار واحدهاى فناور دانش بنيان و حمايت از نوآورى‌هاى فناورانه در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف، كميته پذيرش مركز با استقرار نه واحد فناور جديد به نام‌هاى «هوشمند سازه شريف»، «توسعه ارتباطات وادى رايمندان (وادا)»، «سپنتا پليمر شريف»، «دوار صنعت شريف»، «نانو فناوران شريف»، «مديريت و مهندسى ايده انرژى نارين»،«پيشگامان ستاره ثريا»، «نوپژوهان فلزات شريف» و «مديفا» موافقت نموده و اين واحد‌هاى فناور از نيمه دوم سال 1392 فعاليت خود را در مركز رشد آغاز نموده‌اند.

واحد فناور «هوشمند سازه شريف» در زمينه هوافضا و با ايده محورى «طراحى و ساخت سيستم‌هاى كنترل فعال ارتعاشات اتفاقى سازه‌ها با بكارگيرى مواد هوشمند»، واحد فناور «توسعه ارتباطات وادى رايمندان(وادا)» در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات و با ايده محورى «ارايه خدمات ارزش‌افزوده در بستر تلفن همراه و تلفن ثابت»، واحد فناور «سپنتا پليمر شريف» در زمينه مواد و متالورژى و با ايده محورى «طراحى و ساخت ساختارها و توسعه فناورى‌هاى پليمرى و غشايى نوين تركيب»، واحد فناور «دوار صنعت شريف» در زمينه مهندسى مكانيك و با ايده محورى «استفاده از دانش تحليلى عددى و مدل‌سازى كامپيوترى (سيالاتى- جامداتى) براى شناخت و طراحى فرايندهاى صنعتى»، واحد فناور «نانو فناوران شريف» در زمينه فناورى نانو و با ايده محورى «بهينه‌سازى خواص مصالح ساختمانى با استفاده از فناورى نانو»، واحد فناور «مديريت و مهندسى ايده انرژى نارين» در زمينه بهينه سازى انرژى و با ايده محورى «راهكارهاى نوين مصرف انرژى »، واحد فناور «پيشگامان ستاره ثريا» در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات و با ايده محورى «ارايه آموزش با كيفيت و ارزان براى هر ايرانى در هرجا»، واحد فناور «نوپژوهان فلزات شريف» در زمينه مواد و متالورژى و با ايده محورى «استفاده از پروسه بستر سيال براى فرآورى و توليد فلزات» و واحد فناور «مديفا» در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات و با ايده محورى «طراحى و ساخت سامانه مديريت و فروش محتواى ديجيتال فارسى» فعاليت مى‌نمايند.

مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف با هدف بسترسازى در راستاى ايجاد فرصت‌هاى شغلى مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش‌آموختگان دانشگاهى و ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى‌كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه از واحدهاى فناور مستقر در راستاى رشد و توسعه نوآورى‌هاى فناورانه حمايت مى‌نمايد.