مرکز رشد شريف صفحه نخست

طرح واحد فناور مركز رشد شريف به عنوان طرح برگزيده كشورى جشنواره علم تا عمل

طرح «طراحى و توليد جاذب الكترومغناطيسى ضد اشتعال لايه‌اى در رنج فركانسى وسيع» متعلق به شركت امواج ارتباط پردا از شركت‌هاى دانش‌بنيان مستقر در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف به عنوان يكى از بيست طر‌ح برگزيده كشورى چهارمين جشنواره و نمايشگاه ملى علم تا عمل انتخاب شد.

در مرحله اول اين جشنواره هزار و 604 شركت دانش بنيان با هزار و 742 طرح ثبت نام كردند كه پس از داورى و ارزيابى هزار و 8 شركت دانش بنيان براى ورود به مرحله سوم برگزيده شدند. از سوى شركت‌هاى دانش بنيان پذيرش شده هزار و 603 طرح عرضه شد و در مرحله سوم نيز از ميان 1008 شركت دانش بنيان 820 شركت پذيرش شدند كه اين تعداد شركت با هزار و 104 طرح در چهارمين جشنواره و نمايشگاه علم تا عمل شركت نمودند كه در مراسم اختتتاميه از 20 طرح كشورى تقدير به عمل آمد.

چهار شركت دانش بنيان مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف به نام‌هاى مديريت پروژه‌هاى توربين اركان ايرانيان (مپتا) با طرح «طراحى و ساخت هسته‌ى مكانيكى دينامومتر هيدروليكى جهت تست توان توربين‌هاى گازى»، شركت امواج ارتباط پردا با طرح «طراحى و توليد جاذب الكترومغناطيسى ضد اشتعال لايه‌اى در رنج فركانسى وسيع»، شركت توسعه فناورى مافوق صوت با طرح «هموژنايزر التراسونيك آزمايشگاهى با توان 400 وات» و شركت فناوران سامانه‌هاى راهبردى شريف با طرح «طراحى و ساخت سامانه‌هاى هوافضايى در زمينه داده‌بردارى و سنجش از راه دور» در اين جشنواره حضور داشتند كه از ميان شركت‌هاى دانش بنيان مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف سه طرح در غرفه‌ طرح‌هاى برتر استانى نيز به معرفى طرح خود پرداختند .

لازم به ذكر است مرحله نهايى داورى طرح‌ها در ايام برگزارى نمايشگاه توسط داوران انجام گرديد كه حمايت 120 ميليارد ريالى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى براى طرح هاى منتخب اين جشنواره اختصاص يافته است.