مرکز رشد شريف صفحه نخست

بومى‌سازى دانش فنى بخشى از تجهيز تست توربين گاز توسط واحد فناور مركز رشدشريف

عکسمتخصصان شركت مديريت پروژه‌هاى توربين اركان ايرانيان، از شركت‌هاى مستقر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف، موفق به بومى‌سازى دانش فنى بخشى از تجهيز تست توربين گاز گرديدند. شركت مديريت پروژه هاى توربين اركان ايرانيان از زيرمجموعه‌هاى شركت توربين ماشين خاورميانه بوده كه داراى بيش از 10 سال سابقه فعاليت تخصصى ساخت و تعميرات اساسى در صنعت ماشين آلات دوار مى باشد .

حسب نياز بر ايجاد زيرساخت هاى لازم جهت تست توربين هاى گازى پس از تعميرات اساسى و با توجه به سوابق ايجاد شده در شركت توربين ماشين خاورميانه در زمينه ساخت تجهيزات توربين گازى، شركت مديريت پروژه هاى توربين اركان ايرانيان به عنوان يكى از شركت هاى تابعه شركت توربين ماشين خاورميانه مأمور گرديد تا به عنوان شركتى مهندسى و دانش بنيان، نسبت به طراحى، مهندسى و ساخت تجهيز ترمز آبى در كلاس 4 مگاوات بصورت بومى اهتمام ورزد كه منجر به توليد نقشه‌هاى مهندسى و ساخت و توسعه و تدوين دانش فنى در اين زمينه با تكنولوژى بسيار بالا گرديد كه بى شك دستاوردى عظيم و ويژه براى كشور مى‌باشد و نمونه اول آن نيز به اهتمام متخصصان اين شركت ساخته شده است. اين نوع از دينامومتر با توجه به قابليت جذب توان بالا، حجم كم و وزن سبك و بويژه توانايى تست عملكرد گذراى توربين هاى گازى از اهميت ويژه اى نسبت به ساير دينامومترها برخوردار است.

اين شركت آمادگى دارد با توجه به توانمنديهاى موجود، خدمات خود را به شركت هاى مختلف بهره بردار در حوزه هاى نفت، گاز، پتروشيمى و انرژى ارائه نمايد.