مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار دو واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

در راستاى استقرار واحدهاى فناور دانش بنيان و حمايت از نوآورى‌هاى فناورانه در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف، كميته پذيرش مركز با استقرار دو واحد فناور جديد به نام‌هاى «توسعه سنجش دقيق» و «شريف متال» موافقت نموده و اين دو واحد از مرداد سال 1392 فعاليت خود را در مركز رشد آغاز نموده‌اند.

واحد فناور «توسعه سنجش دقيق» در زمينه رباتيك و اتوماسيون و با ايده محورى «طراحى و ساخت جريان‌سنج‌هاى الكتريكى» و واحد فناور «شريف متال» در زمينه مواد و متالورژى و با ايده محورى «ارائه خدمات مشاوره اى، طراحى و مهندسى در حوزه شكل‌دهى و نورد تخصصى فلزات » فعاليت مى‌نمايند.

مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف با هدف بسترسازى در راستاى ايجاد فرصت‌هاى شغلى مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش‌آموختگان دانشگاهى و ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى‌كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه از واحدهاى فناور مستقر در راستاى رشد و توسعه نوآورى‌هاى فناورانه حمايت مى‌نمايد.