مرکز رشد شريف صفحه نخست

بومى‌سازى دانش فنى و تعميرات اساسى كمپرسورهاى سانتريفيوژ در مركز رشد شريف

عکسمتخصصان شركت مديريت پروژه هاى توربين اركان ايرانيان، از شركت هاى مستقر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف، موفق به بومى سازى تعميرات اساسى كمپرسورهاى سانتريفيوژ گرديدند. شركت مديريت پروژه هاى توربين اركان ايرانيان از زيرمجموعه هاى شركت توربين ماشين خاورميانه بوده كه داراى بيش از 10 سال سابقه فعاليت تخصصى ساخت و تعميرات اساسى در صنعت ماشين آلات دوار مى باشد.

اين شركت،به پشتوانه تجربيات گسترده شركت توربين ماشين خاورميانه در صنعت تعميرات اساسى ماشين آلات دوار خصوصاً توربين هاى گازى و كمپرسورهاى سانتريفيوژ، موفق به انجام تعميرات اساسى در خصوص طيف وسيعى از كمپرسورهاى سانتريفيوژگرديده است.

تاكنون حجم گسترده‌اى از روتورهاى كمپرسورهاى فرايندى در صنايع نفت (بالغ بر 40 روتور متعلق به كمپانى‌هاى مختلف از آمريكا و اروپا شامل كوپربسمر، دماگ‌دلاوال، نئوپينيونه، بورسيگ، اليوت و كلارك) در شركت مديريت پروژه هاى توربين اركان ايرانيان مورد بازسازى كامل قرار گرفته و يا در حال انجام ميباشد.

مجموعه‌ى اين روتورها در بخش‌هاى مختلف شركت ملى نفت ايران در كاربرى‌هاى مختلف مشغول به سرويس‌دهى مى باشند كه با توجه به عمر كاركردى بالا و انواع آسيب‌هاى وارده، نياز به اورهال، بازسازى و ساخت اقلام حساس و دوار از جمله ايمپلرها جهت حفظ سطح توليد نفت و جلوگيرى از هدررفت سرمايه‌هاى گازى كشور بسيار ضرورى مى‌باشد و پيش از اين توسط شركت سازنده تحت عمليات تعميرات، بازسازى و ساخت قرار مى گرفته تا به سرويس برگشت داده شوند، ليكن در حال حاضر به طور كامل در داخل كشور و به دست متخصصين اين شركت بومى سازى شده و در حال انجام است.شايان ذكر است كه دانش مهندسى و ساخت انواع قطعات اين كمپرسورها در طى اين فعاليت ها در اين شركت بومى سازى شده و با ايجاد امكانات طراحى آيروترموديناميكى پروانه ها و ارتقاى عملكرد آنها، قابليت طراحى كامل روتورهاى كمپرسور و ساخت آنها جهت رفع نيازهاى صنعت نفت كشور فراهم شده است كه مى تواند مرتفع كننده اين گلوگاه حساس در صنعت نفت باشد.