مرکز رشد شريف صفحه نخست

اعمال پوشش نانو بر روى ضريح جديد امام حسين (ع) توسط محققان دانشگاه شريف

به گزارش روابط عمومى دانشگاه صنعتى شريف، همزمان با نصب ضريح جديد حضرت ابا عبدالله الحسين (ع)، تيمى 3 نفره از محققين دانشگاه صنعتى شريف به سرپرستى دكتر دولتى عضو هيئت علمى دانشكده مهندسى و علم مواد به همراه دوتن از دانشجويان اين دانشكده، فرشاد صالحى دانشجوى دكترى و عليرضا بهرامى فارغ التحصيل مقطع كارشناسى، به كربلاى معلى اعزام و بر روى ضريح امام حسين(ع) پوشش نانو اعمال كردند.

به گزارش روابط عمومى، محلول‌هاى اعمالى شامل 4 بخش، پوليش، محلول نانو ضد تيرگى نقره، محلول نانو تميز و ضد كدر شدگى طلا و همچنين پوشش ضد جذب رطوبت مربوط به چوب بوده كه تحت نظارت گروه برروى ضريح اعمال گرديده است.

لازم به ذكر است آقاى فرشاد صالحى مدير عامل شركت دانش بنيان شريف نانو پارس مى باشد كه اين شركت يكى از واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد فناورى هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف است كه با ايده محورى تحقيق و توليد پوشش‌هاى پاك بر پايه فناورى نانو و تحت نظر آقاى دكتر دولتى از اعضاى هيات علمى دانشگاه صنعتى شريف مشغول فعاليت مى باشند.