مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قانون تجارت» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

عکسيكى از نيازهاى اصلى فضاى كسب و كار به خصوص شركت‌هاى دانش بنيان، آشنايى با قانون تجارت مى‌باشد كه عدم آگاهى درست و كاربردى از آن، باعث بروز مشكلاتى در اينگونه شركت‌ها مى‌گردد. آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى كوچك و دانش بنيان با قانون تجارت مانع بروز مشكلات قانونى در تمام مراحل كسب و كار خواهد شد. لذا شناخت اين قانون امرى ضرورى مى‌باشد.

به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «آشنايى با قانون تجارت» را برگزار ‌نمود.

اين دوره آموزشى مخصوص مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بوده كه به مدت 4 ساعت در روز سه‌شنبه مورخ 28 آذر 1391 برگزار گرديد.

در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى دكتر ربيعا اسكينى مؤلف، مدرس و مشاور در زمينه حقوق تجارت و دانشيار عضو هيأت علمى سازمان انرژى اتمى ايران، انجام گرفت، مباحثى نظير: انواع شركت‌ها، اسناد اعتبارى: چك (قانون جديد)، سفته، برات، دفاتر تجارى و دفتر ثبت تجارتى، انواع معاملات تجارى و غيرتجارى، قرارداد، توافقنامه، تفاهم‌نامه، ورشكستگى (شرايط و احكام آن)، انحلال، قانون تجارت الكترونيك ، و ... مطرح گرديد. در پايان دوره، به سوالات شركت كنندگان در اين حوزه پاسخ داده شد.